Dofinansowanie na usługi szkoleniowe i doradcze, usługi związane z internacjonalizacją.

http://www.warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/9130-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorstw