KOLEJNE SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW

Kolejne bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych w ramach Działania 11.1.1( zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym). Zapraszam!

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/383/spotkanie-dotyczace-zwiekszenia-aktywnosci-spolecznej-i-zawodowej-osob-wykluczonych-oraz-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym