CO DALEJ Z LOTNISKIEM?

Zaledwie 10 miesięcy zostało na dokończenie jednej z najważniejszych inwestycji w naszym regionie – portu lotniczego w Szymanach pod Szczytnem. Budowane za ponad 200 milionów złotych lotnisko dla Warmii, Mazur a także Podlasia musi powstać do końca roku, bo inaczej przepadnie unijna dotacja. I na razie prace budowlane toczą się zgodnie z harmonogramem.

http://olsztyn.tvp.pl/19019196/co-dalej-z-lotniskiem-raport-z-placu-budowy

GALA ARCHITEKTURY PROWINCJONALNEJ *****S I BUDOWNICTWA

12 lutego 2015 roku w Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie odbyła się Gala Architektury Prowincjonalnej i Budownictwa Regionu Warmii i Mazur, zorganizowana przez Warmińsko – Mazurską Okręgową Izbę Architektów RP oraz Warmińsko – Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa RP. Podczas uroczystości wyłoniono najlepsze projekty wykonane i zrealizowane przez wielobranżowe zespoły projektowe i firmy budowlane regionu Warmii i Mazur.

Kapituła złożona z architektów i inżynierów przyznała złote, srebrne i brązowe „Baby z Olsztyna” autorom najciekawszych projektów z regionu.

Wyróżnienia w dwóch kategoriach otrzymał architekt Piotr Olszak z Pisza.

Gratuluję wyróżnionym i dziękuję za upiększanie krajobrazu architektonicznego Warmii i Mazur. 

GALA SPORTOWA KĘTRZYN 2015

Dnia 12 lutego 2015 roku w Kętrzynie odbyła się uroczysta Gala Plebiscytu Najpopularniejszego Sportowca Kętrzyna, Trenera i Wydarzenia Sportowego Roku. Serdecznie gratuluję wyróżnionym tego wieczoru sportowcom i trenerom jak również wszystkim nominowanym. Było mi niezmiernie miło uczestniczyć w tak pięknie i profesjonalnie przygotowanej uroczystości. 

„POMOSTY. BUDOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK WIEJSKICH WARMII I MAZUR”

Dnia 12 lutego 2015 roku odbyła się konferencja upowszechniająca innowacyjny projekt „Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur”. Poruszone zostały tematy dotyczące działań skierowanych do młodzieży dzięki środkom Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warto zaznaczyć, iż w województwie warmińsko – mazurskim wdrożono wiele projektów dotyczących młodzieży, obejmujących obszary tematyczne takie jak edukacja, rynek pracy czy integracja społeczna. Ciekawostką jest, iż od początku okresu programowania 2007 – 2013 dzięki środkom europejskim w województwie warmińsko – mazurskim wsparto ponad 100 tysięcy osób w wieku 15 – 24 lata.

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

 „Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

Janusz Korczak

Światowy Dzień Chorego ustanowiony został przez Papieża Św. Jana Pawła II. Data ta skłania do refleksji nad istotą choroby oraz cierpiącymi, potrzebującymi  pomocy.

11 lutego odwiedziłam chore dzieci na oddziale onkologicznym w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Widząc uśmiech dzieci rzeczywiście świat się uśmiechał.

Skorzystałam również z zaproszenia dyrekcji Samodzielnego Publicznego  Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

W obu tych placówkach dzień ten obchodzony był szczególnie. W szpitalu przy ul. Jagiellońskiej odbyła się msza święta, arcybiskup Edmund Piszcz udzielił błogosławieństwa chorym i wsparł dobrym słowem. Ponadto w godzinach wieczornych odbył się koncert chóru Medici Pro Musica pod tytułem „Muzyka na receptę”.

Od personelu Szpitala Dziecięcego usłyszałam, iż tam Dzień Chorego obchodzony jest codziennie. Słowa  te bardzo mnie  cieszą.  Leczenie farmakologiczne jest ważnym elementem rekonwalescencji, jednak uśmiech, wsparcie i pozytywna atmosfera są równie istotne w powrocie do zdrowia.

Życzę wszystkim chorym siły, wiary i szybkiego  powrotu do zdrowia.

 

KONKURS NA DOFINANSOWANIE ŚWIETLIC DLA DZIECIAKÓW

Konkurs na dofinansowanie świetlic. Burmistrzowie, wojtowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, sołtysi, do dzieła!

Gminy i organizacje prowadzące świetlice, mogą ubiegać się o 40 tys. zł na wyposażenie, wyjazdy, imprezy edukacyjne, a nawet dodatkowe posiłki.

Zgłoszenia należy składać do 20 marca w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Olsztynie.

Konkurs skierowany jest do podmiotów uprawnionych do dofinansowania w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie. Minister Pracy i Polityki Społecznej planuje w 2015 roku przyznać 20 jednorazowych dotacji po 40 tys. zł.

http://portal.warmia.mazury.pl/pl/component/content/article/128-wrota-warmii-i-mazur/polityka-spoleczna/aktualnosci/3772-konkurs-na-dofinansowanie-swietlic-dla-dzieciakow

Miliard dla młodych

Dobra wiadomość: Komisja Europejska zaproponowała wypłacenie państwom członkowskim 1 mld € zaliczki w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych. Środki z Inicjatywy trafiają do tych regionów w ‪#‎UE‬, w których bezrobocie wśród młodych przekracza 25%.

Jeśli zielone światło dla propozycji KE dadzą Parlament Europejski i państwa członkowskie – do 10 polskich województw trafi ok. 75,7 mln € na walkę z bezrobociem młodzieży. smile emoticon

Kliknij po więcej informacji http://bit.ly/1zf9bPx.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach programu COSME

Zapewnienie udziału polskich przedsiębiorców w programach ramowych UE w obecnej perspektywie budżetowej to główny cel przedłożonej przez Ministerstwo Gospodarki uchwały o ustanowieniu  programu wieloletniego pn. „Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021”.  Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 3 lutego 2015 r.

http://www.mg.gov.pl/node/22745

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczyna konsultacje publiczne projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Program określa kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych.

Program dokonuje diagnozy stanu obecnego sektora drogowego, definiuje zarówno cele planowane do osiągnięcia, jak i kluczowe obszary stanowiące tzw. wąskie gardła w transporcie osobowym i towarowym oraz odnosi się do zobowiązań i wyzwań, jakie stoją przed Polską w najbliższym czasie.

Program zakłada budowę lub dokończenie ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz budowę 35 obwodnic w ciągach dróg krajowych na łączną kwotę 92,8 mld zł. Ponadto w Programie znajduje się lista rezerwowa projektów. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych z listy podstawowej oraz rezerwowej pozwoli na stworzenie sieci dróg krajowych w ramach następujących ciągów komunikacyjnych: A1, A2, A4, A18, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S17, S22, S51, S61, S69 oraz S19 na odcinku Lubartów (Lublin) – (Rzeszów) Babica.

W związku z prowadzeniem prac zmierzających do przyjęcia Programu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu – w terminie od 22 grudnia 2014 r. do 30 stycznia 2015 r.

Dokumentacja dotycząca projektu Programu dostępna jest w wersji papierowej w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (bud. A pok. 46)  w godzinach 9.00-15.00, gdzie jest ona wyłożona do wglądu,

Uwagi można zgłaszać w następujący sposób:

  • na dedykowanym formularzu przesyłając na adres e-mail: konsultacjepbdk@mir.gov.pl,
  • na dedykowanym formularzu przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres Departamentu Dróg i Autostrad:
    ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MIiR),
  • na dedykowanym formularzu składając osobiście w siedzibie MIiR (Kancelaria Główna),
  • składając ustnie do protokołu w MIiR ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (bud. A pok. 46 w godz. 9.00-15.00).

http://www.mir.gov.pl/transport/infrastruktura_drogowa/program_budowy_drog_krajowych/program20142023/strony/program_2014_2023.aspx

Oto wsparcie, na jakie możesz liczyć z Funduszy Europejskich

Planujesz założyć działalność gospodarczą? Sprawdź gdzie i jakie znajdziesz wsparcie z nowych Funduszy Europejskich.

Dobra wiadomość dla osób, które myślą o założeniu własnej firmy. Już niedługo takie plany będzie można zrealizować z pomocą nowych Funduszy Europejskich. To, na ile pomogą Fundusze, będzie zależało od tego, kim jest przyszły przedsiębiorca i jaką firmę chce założyć. Oto garść wskazówek, gdzie szukać wsparcia.

DLA MŁODYCH BEZROBOTNYCH

Osoby do 29 roku życia, zwłaszcza te, które nie pracują ani nie kształcą się, pieniądze na założenie firmy i wsparcie w tym procesie znajdą w programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). PO WER oferuje różne rodzaje aktywizacji zawodowej, m.in. daje szansę na uzyskanie bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. Ponadto przyszli młodzi przedsiębiorcy mogą liczyć na doradztwo i szkolenia jak prowadzić firmę. Nie zabraknie też wsparcia pomostowego.

Na razie jest pewne, że granty na firmy dla młodych będą. Na szczegóły m.in. jak duże będzie wsparcie oraz na jakich warunkach, trzeba jeszcze poczekać do ogłoszenia pierwszych konkursów.

DLA INNOWACYJNYCH

Najbardziej zorientowany na rozwój przedsiębiorczości jest Program Inteligentny Rozwój (PO IR). Tutaj bezpośrednich dotacji na założenie firmy nie ma, ale program także pomoże początkującym przedsiębiorcom.

Jak? Po pierwsze poprzez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), czyli różnego rodzaju parki technologiczne, inkubatory, centra transferu technologii itp. Jedną z ról IOB będzie wspomaganie innowacyjnych start-upów, m.in. poprzez sieciowanie, pomoc w nawiązywaniu kontaktów między start-upami, a inwestorami i doradcami biznesowymi, czy doradztwo potrzebne przy zakładaniu i rozwoju firmy.

Po drugie poprzez fundusze kapitałowe. POIR ma finansować fundusze Venture Capital, zaś te mają wyszukiwać obiecujące młode firmy i zasilać je gotówką i poradami. W niektórych województwach też z programów regionalnych będą finansowane fundusze inwestujące w młode firmy, czy instytucje otoczenia biznesu.

Pomoc dla studentów i absolwentów z innowacyjnymi pomysłami będzie również w Programie Polska Wschodnia (PO PW), który działa w pięciu województwach na ścianie wschodniej. W tych regionach po raz pierwszy w kraju pojawią się “Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

http://funduszeue.wp.pl/informacje/czas-dla-przedsiebiorczych_a51

List intencyjny w sprawie organizacji Mistrzostw Polski w biegach przełajowych w Iławie.

Dnia 27 stycznia 2015 r. odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie organizacji w dniach 21 – 22 marca 2015 r. w Iławie Mistrzostw Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w biegach przełajowych. W imprezie weźmie udział od 500 do 700 zawodników, którzy będą startować na dystansach od 2 km do 12 km. Będzie to czas, w którym Iława przez dwa dni stanie się Sportową Stolicą Polski dla Biegaczy.

List intencyjny w powyższej sprawie podpisali wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – Wioletta Śląska – Zyśk, 
zastępca burmistrza Iławy – Ewa Junkier, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki – Bogdan Karpiesiuk oraz dyrektor generalny Grand Hotelu Tiffi – Radosław  Altheim.

 

Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury

Bezpieczeństwo lotniska w Szymanach jest jednym z priorytetów Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, decyduje bowiem o życiu wielu ludzi i wiąże ogromne środki finansowe. W lotnictwie cywilnym, obok bezawaryjnego wykonywania lotów, bezpieczeństwo obejmuje również ochronę przed incydentami spowodowanymi świadomą lub nieświadomą działalnością ludzi oraz ochronę przed ptakami i dziką zwierzyną. Działania wszystkich służb portów lotniczych skoncentrowane są nie tylko na reagowaniu na różne zagrożenia, ale przede wszystkim na zapobieganiu,  wykrywaniu i likwidacji ich źródeł.

Z związku z powyższym, w dniu dzisiejszym tj. 22 stycznia 2015 r. w siedzibie Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z służbami mundurowymi oraz przedstawicielami spółki Warmia i Mazury sp. z .o.o. w sprawie systemów ochrony lotniska.

Obecnie zakończono budowę pasa startowego, drogi kołowania i płyty postojowej. Ogrodzenie gotowe jest w 90%, budowa Lotniskowej Straży Pożarnej ukończona jest w około 70%.  Do grudnia 2014 roku wykonano także prace ziemne na terenie przekazanym pod budowę terminala pasażerskiego oraz  ściany działowe. Ponadto rozpoczęto roboty przy konstrukcji drewnianej dachu i elewacji.

Koniec prac budowlanych planowany jest na 31 sierpnia 2015 r. po czym rozpoczną się procedury związane z certyfikacją. Według aktualnych prognoz z początkiem stycznia
2016 r. nastąpi otwarcie Lotniska w Szymanach.