Miliard dla młodych

Dobra wiadomość: Komisja Europejska zaproponowała wypłacenie państwom członkowskim 1 mld € zaliczki w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych. Środki z Inicjatywy trafiają do tych regionów w ‪#‎UE‬, w których bezrobocie wśród młodych przekracza 25%.

Jeśli zielone światło dla propozycji KE dadzą Parlament Europejski i państwa członkowskie – do 10 polskich województw trafi ok. 75,7 mln € na walkę z bezrobociem młodzieży. smile emoticon

Kliknij po więcej informacji http://bit.ly/1zf9bPx.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach programu COSME

Zapewnienie udziału polskich przedsiębiorców w programach ramowych UE w obecnej perspektywie budżetowej to główny cel przedłożonej przez Ministerstwo Gospodarki uchwały o ustanowieniu  programu wieloletniego pn. „Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021”.  Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 3 lutego 2015 r.

http://www.mg.gov.pl/node/22745

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczyna konsultacje publiczne projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Program określa kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych.

Program dokonuje diagnozy stanu obecnego sektora drogowego, definiuje zarówno cele planowane do osiągnięcia, jak i kluczowe obszary stanowiące tzw. wąskie gardła w transporcie osobowym i towarowym oraz odnosi się do zobowiązań i wyzwań, jakie stoją przed Polską w najbliższym czasie.

Program zakłada budowę lub dokończenie ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz budowę 35 obwodnic w ciągach dróg krajowych na łączną kwotę 92,8 mld zł. Ponadto w Programie znajduje się lista rezerwowa projektów. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych z listy podstawowej oraz rezerwowej pozwoli na stworzenie sieci dróg krajowych w ramach następujących ciągów komunikacyjnych: A1, A2, A4, A18, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S17, S22, S51, S61, S69 oraz S19 na odcinku Lubartów (Lublin) – (Rzeszów) Babica.

W związku z prowadzeniem prac zmierzających do przyjęcia Programu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu – w terminie od 22 grudnia 2014 r. do 30 stycznia 2015 r.

Dokumentacja dotycząca projektu Programu dostępna jest w wersji papierowej w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (bud. A pok. 46)  w godzinach 9.00-15.00, gdzie jest ona wyłożona do wglądu,

Uwagi można zgłaszać w następujący sposób:

  • na dedykowanym formularzu przesyłając na adres e-mail: konsultacjepbdk@mir.gov.pl,
  • na dedykowanym formularzu przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres Departamentu Dróg i Autostrad:
    ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MIiR),
  • na dedykowanym formularzu składając osobiście w siedzibie MIiR (Kancelaria Główna),
  • składając ustnie do protokołu w MIiR ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (bud. A pok. 46 w godz. 9.00-15.00).

http://www.mir.gov.pl/transport/infrastruktura_drogowa/program_budowy_drog_krajowych/program20142023/strony/program_2014_2023.aspx

Oto wsparcie, na jakie możesz liczyć z Funduszy Europejskich

Planujesz założyć działalność gospodarczą? Sprawdź gdzie i jakie znajdziesz wsparcie z nowych Funduszy Europejskich.

Dobra wiadomość dla osób, które myślą o założeniu własnej firmy. Już niedługo takie plany będzie można zrealizować z pomocą nowych Funduszy Europejskich. To, na ile pomogą Fundusze, będzie zależało od tego, kim jest przyszły przedsiębiorca i jaką firmę chce założyć. Oto garść wskazówek, gdzie szukać wsparcia.

DLA MŁODYCH BEZROBOTNYCH

Osoby do 29 roku życia, zwłaszcza te, które nie pracują ani nie kształcą się, pieniądze na założenie firmy i wsparcie w tym procesie znajdą w programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). PO WER oferuje różne rodzaje aktywizacji zawodowej, m.in. daje szansę na uzyskanie bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. Ponadto przyszli młodzi przedsiębiorcy mogą liczyć na doradztwo i szkolenia jak prowadzić firmę. Nie zabraknie też wsparcia pomostowego.

Na razie jest pewne, że granty na firmy dla młodych będą. Na szczegóły m.in. jak duże będzie wsparcie oraz na jakich warunkach, trzeba jeszcze poczekać do ogłoszenia pierwszych konkursów.

DLA INNOWACYJNYCH

Najbardziej zorientowany na rozwój przedsiębiorczości jest Program Inteligentny Rozwój (PO IR). Tutaj bezpośrednich dotacji na założenie firmy nie ma, ale program także pomoże początkującym przedsiębiorcom.

Jak? Po pierwsze poprzez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), czyli różnego rodzaju parki technologiczne, inkubatory, centra transferu technologii itp. Jedną z ról IOB będzie wspomaganie innowacyjnych start-upów, m.in. poprzez sieciowanie, pomoc w nawiązywaniu kontaktów między start-upami, a inwestorami i doradcami biznesowymi, czy doradztwo potrzebne przy zakładaniu i rozwoju firmy.

Po drugie poprzez fundusze kapitałowe. POIR ma finansować fundusze Venture Capital, zaś te mają wyszukiwać obiecujące młode firmy i zasilać je gotówką i poradami. W niektórych województwach też z programów regionalnych będą finansowane fundusze inwestujące w młode firmy, czy instytucje otoczenia biznesu.

Pomoc dla studentów i absolwentów z innowacyjnymi pomysłami będzie również w Programie Polska Wschodnia (PO PW), który działa w pięciu województwach na ścianie wschodniej. W tych regionach po raz pierwszy w kraju pojawią się “Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

http://funduszeue.wp.pl/informacje/czas-dla-przedsiebiorczych_a51

List intencyjny w sprawie organizacji Mistrzostw Polski w biegach przełajowych w Iławie.

Dnia 27 stycznia 2015 r. odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie organizacji w dniach 21 – 22 marca 2015 r. w Iławie Mistrzostw Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w biegach przełajowych. W imprezie weźmie udział od 500 do 700 zawodników, którzy będą startować na dystansach od 2 km do 12 km. Będzie to czas, w którym Iława przez dwa dni stanie się Sportową Stolicą Polski dla Biegaczy.

List intencyjny w powyższej sprawie podpisali wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – Wioletta Śląska – Zyśk, 
zastępca burmistrza Iławy – Ewa Junkier, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki – Bogdan Karpiesiuk oraz dyrektor generalny Grand Hotelu Tiffi – Radosław  Altheim.

 

Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury

Bezpieczeństwo lotniska w Szymanach jest jednym z priorytetów Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, decyduje bowiem o życiu wielu ludzi i wiąże ogromne środki finansowe. W lotnictwie cywilnym, obok bezawaryjnego wykonywania lotów, bezpieczeństwo obejmuje również ochronę przed incydentami spowodowanymi świadomą lub nieświadomą działalnością ludzi oraz ochronę przed ptakami i dziką zwierzyną. Działania wszystkich służb portów lotniczych skoncentrowane są nie tylko na reagowaniu na różne zagrożenia, ale przede wszystkim na zapobieganiu,  wykrywaniu i likwidacji ich źródeł.

Z związku z powyższym, w dniu dzisiejszym tj. 22 stycznia 2015 r. w siedzibie Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z służbami mundurowymi oraz przedstawicielami spółki Warmia i Mazury sp. z .o.o. w sprawie systemów ochrony lotniska.

Obecnie zakończono budowę pasa startowego, drogi kołowania i płyty postojowej. Ogrodzenie gotowe jest w 90%, budowa Lotniskowej Straży Pożarnej ukończona jest w około 70%.  Do grudnia 2014 roku wykonano także prace ziemne na terenie przekazanym pod budowę terminala pasażerskiego oraz  ściany działowe. Ponadto rozpoczęto roboty przy konstrukcji drewnianej dachu i elewacji.

Koniec prac budowlanych planowany jest na 31 sierpnia 2015 r. po czym rozpoczną się procedury związane z certyfikacją. Według aktualnych prognoz z początkiem stycznia
2016 r. nastąpi otwarcie Lotniska w Szymanach.

Po 1 tys. zł miesięcznie dla rodzin

Od 2016 r. rodziny przez rok po urodzeniu dziecka będą otrzymywać co najmniej 1 tys. zł miesięcznie; dotyczy to również rodziców dzieci urodzonych przed tą datą, których obejmie świadczenie – zapowiada minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/polska/news-kosiniak-kamysz-po-1-tys-zl-miesiecznie-dla-rodzin,nId,1585360#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa

Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa, które potrwają od 16 do 25 stycznia 2015 roku w Berlinie, to najważniejsze i największe branżowe spotkanie producentów i przetwórców żywności z całego świata.

Na stoisku wystawienniczym o powierzchni około 60 m kw., które zorganizował Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zostanie zaprezentowana szeroka oferta regionalnych firm branży rolno-spożywczej, specjalizujących się w produkcji żywności tradycyjnej i naturalnej.

http://portal.warmia.mazury.pl/pl/component/content/article/231-wrota-warmii-i-mazur/srodowisko/aktualnosci/3622-promocja-regionu-na-targach-gruene-woche

Ruszył nabór wniosków w programie transnarodowym

Ruszył nabór wniosków w programie transnarodowym Interreg Region Morza Bałtyckiego.

W każde działanie muszą być zaangażowani partnerzy z trzech krajów.

Nabory wniosków w Programie Interreg są dwuetapowe. I etap naboru potrwa do 2 lutego i dotyczy on tzw. not koncepcyjnych projektów (bardziej ogólnych niż właściwy wniosek). Wnioskodawcy, których noty koncepcyjne zostaną ocenione pozytywnie, będą mogli wziąć udział w drugim etapie naboru.

http://portal.warmia.mazury.pl/pl/component/content/article/202-wrota-warmii-i-mazur/rozwoj-regionu/aktualnosci/3616-miedzynarodowy-konkurs-na-projekty-gospodarcze

Unia dofinansuje: będzie praca dla osób przed 30. rokiem życia

Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) to w pewnym zakresie następca Programu Kapitał Ludzki 2007–2013. Posłuży on głównie wsparciu ludzi młodych, reformom systemowym w obszarze zatrudnienia, włączenia społecznego, rozwojowi szkolnictwa wyższego, innowacji społecznych i programów mobilności, współpracy ponadnarodowej oraz profilaktyce zdrowotnej.

http://funduszeue.wp.pl/informacje/praca-dla-osob-przed-30_a39

NABÓR WNIOSKÓW NA PROMOCJĘ KULTURY ZA GRANICĄ

Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do wzięcia udziału w programie Promocja Kultury Polskiej za Granicą 2016 Promesa.

Minimalna kwota dofinansowania to 25 tys. zł, a termin składania wniosków upływa 31 stycznia.

Departament Współpracy z Zagranicą MKiDN, będący instytucją zarządzającą programem, przyjmuje wnioski mające na celu promocję polskiej kultury za granicą w ramach trzech priorytetów geograficznych.

http://portal.warmia.mazury.pl/pl/component/content/article/171-wrota-warmii-i-mazur/kultura/aktualnosci/3611-nabor-wnioskow-na-promocje-kultury-za-granica

Rusza program Mini-grantowy!

Od 07.01.2015 do końca marca b.r. wszyscy Latarnicy Polski Cyfrowej nie realizujący Lokalnego Planu Działania, mają możliwość ubiegania się o Mini-granty – wsparcie finansowe na określone działania związane z ich latarniczą działalnością.

Głównym celem mini-grantów jest podnoszenie kompetencji Latarników, poprzez wymianę doświadczeń lub uczestnictwo w wydarzeniach związanych tematycznie z działalnością latarniczą oraz integracja środowiska cyfrowych animatorów.

https://latarnicy.pl/blog/article/rusza-program-mini-grantowy/