Po 1 tys. zł miesięcznie dla rodzin

Od 2016 r. rodziny przez rok po urodzeniu dziecka będą otrzymywać co najmniej 1 tys. zł miesięcznie; dotyczy to również rodziców dzieci urodzonych przed tą datą, których obejmie świadczenie – zapowiada minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/polska/news-kosiniak-kamysz-po-1-tys-zl-miesiecznie-dla-rodzin,nId,1585360#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa

Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa, które potrwają od 16 do 25 stycznia 2015 roku w Berlinie, to najważniejsze i największe branżowe spotkanie producentów i przetwórców żywności z całego świata.

Na stoisku wystawienniczym o powierzchni około 60 m kw., które zorganizował Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zostanie zaprezentowana szeroka oferta regionalnych firm branży rolno-spożywczej, specjalizujących się w produkcji żywności tradycyjnej i naturalnej.

http://portal.warmia.mazury.pl/pl/component/content/article/231-wrota-warmii-i-mazur/srodowisko/aktualnosci/3622-promocja-regionu-na-targach-gruene-woche

Ruszył nabór wniosków w programie transnarodowym

Ruszył nabór wniosków w programie transnarodowym Interreg Region Morza Bałtyckiego.

W każde działanie muszą być zaangażowani partnerzy z trzech krajów.

Nabory wniosków w Programie Interreg są dwuetapowe. I etap naboru potrwa do 2 lutego i dotyczy on tzw. not koncepcyjnych projektów (bardziej ogólnych niż właściwy wniosek). Wnioskodawcy, których noty koncepcyjne zostaną ocenione pozytywnie, będą mogli wziąć udział w drugim etapie naboru.

http://portal.warmia.mazury.pl/pl/component/content/article/202-wrota-warmii-i-mazur/rozwoj-regionu/aktualnosci/3616-miedzynarodowy-konkurs-na-projekty-gospodarcze

Unia dofinansuje: będzie praca dla osób przed 30. rokiem życia

Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) to w pewnym zakresie następca Programu Kapitał Ludzki 2007–2013. Posłuży on głównie wsparciu ludzi młodych, reformom systemowym w obszarze zatrudnienia, włączenia społecznego, rozwojowi szkolnictwa wyższego, innowacji społecznych i programów mobilności, współpracy ponadnarodowej oraz profilaktyce zdrowotnej.

http://funduszeue.wp.pl/informacje/praca-dla-osob-przed-30_a39

NABÓR WNIOSKÓW NA PROMOCJĘ KULTURY ZA GRANICĄ

Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do wzięcia udziału w programie Promocja Kultury Polskiej za Granicą 2016 Promesa.

Minimalna kwota dofinansowania to 25 tys. zł, a termin składania wniosków upływa 31 stycznia.

Departament Współpracy z Zagranicą MKiDN, będący instytucją zarządzającą programem, przyjmuje wnioski mające na celu promocję polskiej kultury za granicą w ramach trzech priorytetów geograficznych.

http://portal.warmia.mazury.pl/pl/component/content/article/171-wrota-warmii-i-mazur/kultura/aktualnosci/3611-nabor-wnioskow-na-promocje-kultury-za-granica

Rusza program Mini-grantowy!

Od 07.01.2015 do końca marca b.r. wszyscy Latarnicy Polski Cyfrowej nie realizujący Lokalnego Planu Działania, mają możliwość ubiegania się o Mini-granty – wsparcie finansowe na określone działania związane z ich latarniczą działalnością.

Głównym celem mini-grantów jest podnoszenie kompetencji Latarników, poprzez wymianę doświadczeń lub uczestnictwo w wydarzeniach związanych tematycznie z działalnością latarniczą oraz integracja środowiska cyfrowych animatorów.

https://latarnicy.pl/blog/article/rusza-program-mini-grantowy/

PRODUKT WARMII I MAZUR

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął działania dotyczące wykreowania produktu regionalnego w postaci marki „Produkt Warmii i Mazur”. W tym celu opracowany został specjalny znak o tej nazwie wraz regulaminem jego stosowania. Celem głównym tego działania jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu Warmii i Mazur. Wykreowanie znaku następować będzie na przestrzeni najbliższych miesięcy poprzez specjalną kampanię informacyjno-promocyjną o zasięgu regionalnym (I etap) i krajowym (II etap).

http://portal.warmia.mazury.pl/pl/turystyka/produkt-z-warmii-i-mazur

Gdzie szukać pracy w 2015 roku

Polski rynek pracy będzie jeszcze bardziej przychylny pracownikom w 2015 roku. Spodziewany jest dalszy spadek bezrobocia (nawet do 9,7 proc.), a także wzrost zatrudnienia. Z danych firmy Work Service wynika, że najwięcej nowych ofert pracy będzie dla wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem zawodowym i technicznym

http://kariera.forbes.pl/gdzie-szukac-pracy-w-2015-roku,artykuly,188025,1,1.html#fp=frb

Szukasz informacji o możliwościach wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014–2020?

Już 7 stycznia 2015 r. zapraszamy do udziału w czwartym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu “Środa z Funduszami”, wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020.  Tym razem zapraszamy wszystkich przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/PI/strony/srody_z_fe_092014.aspx