Program

Mój przogram opiera się na dwóch filarach uzupełniających się wzajemnie:

1.    Przedsiębiorczość + miejsca pracy = rozwój.
2.    Warmia i Mazury bliższe Mieszkańcom.

Wspieram:

 • regionalne „mocne strony”: żywność wysokiej jakości (szansa dla rolników), drewno i meblarstwo oraz ekonomię wody (turystyka, hotelarstwo, przemysł jachtowy),
 • powstanie w regionie silnej instytucji otoczenia biznesu, a także współpracę między przedsiębiorcami – w grupie siła”,
 • innowacje i współpracę przedsiębiorców z naukowcami,
 • znoszenie przeszkód dla przedsiębiorczych – przyjazne otoczenie sprzyja inwestycjom,
 • zdobywanie rynków eksportowych przez lokalny biznes,
 • spójne działania w odniesieniu do promocji lokalnego biznesu, produktów, a także obszarów atrakcyjnych dla inwestorów,
 • nowe miejsca pracy dla mieszkańców dzięki inwestycjom,
 • lepszą sieć komunikacyjną – bezpieczne i dobrej jakości drogi, obwodnice, szybki Internet, wzrost znaczenia szlaków wodnych,
 • inwestycje energetyczne i cieplne,
 • rozwój bazy turystycznej i sportowej, w tym całorocznej – m.in. atrakcje zimowe, „na niepogodę”,
 • skoordynowane systemy informacji kulturalnej i turystycznej, a także  promocję oferty turystycznej (w tym agro-) w kraju i za granicą,
 • kształcenie wykwalifikowanych specjalistów i zatrzymanie ich w regionie,
 • rozwój edukacji praktycznej (np. języki obce, obsługa komputerów, ekonomia przydatna w gospodarstwie domowym, ekologia, wiedza o regionie) dla dzieci i dorosłych,
 • rozwój gospodarczy wsi, w tym pozarolnicze formy działalności gospodarczej,
 • większe zaangażowanie w sprawy warmińsko-mazurskiej wsi – zrozumienie jej potrzeb, plany rozwoju i zagospodarowywanie obszarów wiejskich,
 • wzmacnianie zaufania ludzi do władzy i wspólne działania samorządów, a także organizacje pozarządowe jako pomost łączący ludzi z władzą,
 • współpracę między mieszkańcami – przedsięwzięcia gospodarcze i sprawy lokalne,
 • zwiększenie dostępu do usług  publicznych, m.in. nowoczesną i ogólnodostępną opiekę zdrowotną, nowe przedszkola i żłobki, infrastrukturę dla osób starszych i niepełnosprawnych,
 • promocję Warmii i Mazur i zmianę ich wizerunku,
 • proekologiczny rozwój regionu, m.in. recykling odpadów, odnawialne źródła energii,
 • bezpieczne Warmia i Mazury,
 • współpracę z innymi regionami kraju i międzynarodową, a także rozszerzenie małego ruchu granicznego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *