10 nowych konkursów w ramach RPO WiM 2014-2020. Zapraszam do lektury ?

http://www.warmia.mazury.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/aktualnosci/9305-nowe-konkursy-w-ramach-rpo