Program

MÓJ PROGRAM | OLSZTYN PO SĄSIEDZKU


Kandydując do Rady Miasta Olsztyna chcę być TWOJĄ RADNĄ PO SĄSIEDZKU – bliską, dostępną i zaangażowaną w sprawy naszej wspólnoty.

Moje hasło wyborcze symbolizuje przede wszystkim bliskość, otwartość na dialog i gotowość do wspólnego działania na rzecz poprawy jakości naszego życia.

Flagowe pomysły mojej kampanii:

1. Aplikacja „Olsztyn po sąsiedzku” – stworzę platformę, dzięki której łatwiej nawiążemy kontakt z naszymi sąsiadami, wzajemnie się wspierając i tworząc silną wspólnotę. Zaangażuję z nią mieszkańców Olsztyna ale także przedsiębiorców.

2. Coroczne „Grillowanie po sąsiedzku” na każdym osiedlu – chcę inicjować spotkania mieszkańców, które umocnią nasze sąsiedzkie więzi i pozwolą lepiej się poznać. Więzi międzyludzkie są podstawą każdego sukcesu!

Mój program to:

Słuchanie i działanie: Moim priorytetem jest słuchanie potrzeb mieszkańców i konkretna reakcja na nie. Z ponad 20-letnim doświadczeniem w samorządzie, znam jego możliwości i ograniczenia. Chcę je wykorzystać, by efektywnie działać na rzecz nas wszystkich.

Infrastruktura dostosowana do potrzeb mieszkańców: Dążę do tego, by nasze miasto było przyjazne dla każdego – od najmłodszych po seniorów. Poprawa infrastruktury, takiej jak drogi, chodniki, tereny zielone, to klucz do lepszego życia w Olsztynie.

Edukacja i zdrowie: Będę orędownikiem wprowadzenia zajęć z odporności psychicznej w szkołach oraz promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej wśród wszystkich grup wiekowych.

Wspieranie rodziców i dzieci: Propozycja organizacji dostępnych cenowo półkolonii wakacyjnych dla dzieci, aby żadne dziecko nie spędzało czasu samotnie, a każde mogło rozwijać swoje pasje i talenty.

Aktywizacja seniorów: Znalezienie i wdrożenie projektów unijnych, które pomogą seniorom aktywnie uczestniczyć w życiu miasta, wykorzystując ich doświadczenie i energię.

Zielony i zrównoważony rozwój: Zależy mi na rozwoju zielonych terenów rekreacyjnych oraz promocji ekologicznych form transportu, aby Olsztyn był miastem zdrowym, bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska.

Otwarta komunikacja: Zobowiązuję się do regularnych spotkań z mieszkańcami oraz dyżurów online, aby każdy mógł łatwo i szybko zgłaszać swoje pomysły oraz problemy. Po sąsiedzku!

Moja misja to tworzenie Olsztyna przyjaznego dla wszystkich – miejsca, w którym chcemy żyć, pracować i wychowywać nasze dzieci.

TWOJA RADNA PO SĄSIEDZKU to nie tylko hasło, ale zobowiązanie do bycia blisko Was i dla Was!