O Mnie

Urodziłam się na Mazurach w Piszu, teraz mieszkam na Warmii w Olsztynie.

Obie krainy są bliskie mojemu sercu.

Z właściwą sobie pozytywną energią od ponad 20 lat dbam o jakość życia na Warmii  i Mazurach. Jako doświadczony samorządowiec znam doskonale potrzeby przedsiębiorców, kobiet, osób niepełnosprawnych, ludzi związanych z kulturą, edukacją i ekologią czy służb mundurowych. W działalności publicznej daję z siebie wszystko, bo nasz region to nasz dom!

Ukończyłam studia magisterskie o kierunku edukacja administracyjno–polityczna.

Studia podyplomowe: MBA Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, Psychologia Pozytywna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ekonomia, Mediacja, Coaching, Rynek pracy, Studium dobrej administracji, Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej 2014-2020.

Certyfikaty: Coaching Fundamentals Certyficate Noble Manhattan; certyfikat Lokalnego Menadżera ds. Obsługi Inwestora; certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie bezpiecznych i elastycznych form pracy; certyfikat Powiatowego Specjalisty Partnerstwa Lokalnego opracowanego przez Departament Pracy Ambasady Stanów Zjednoczonych, certyfikat potwierdzający ukończenie stażu w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Dyplomy: Ministra Skarbu Państwa potwierdzający pozytywny egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, Prekursora Lokalnych Porozumień na Recz Zatrudnienia. Dyplom Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pro Publico Bono za działalność na rzecz rynku pracy.

Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi Prezydenta RP, Odznaka Honorowa za zasługi na Rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Honorowa Odznaka Złotej Kotwicy “Zasłużony dla Ratownictwa Wodnego”, Brązowy Medal “Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Nominowana do Wilka Piskiego w dziedzinie: Gospodarka i Działalność na rzecz ziemi piskiej.

2003-2012 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu.

2012-2013 Zastępcy Burmistrza Pisza, Wiceprzewodniczącej Powiatowej Rady Zatrudnienia i Wiceprzewodniczącej Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2014 i 2018 Radna Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego.

2014 – 2018  Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2018-2020 pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

2020-2022 Dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji UWM.

2022 – obecnie pełnię funkcję Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie.

Ponadto byłam zaangażowana jako:

2007-2014 Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

2011-2013 Członek Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze.

2014-2018 Członek Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego
w Olsztynie.

2014-2020 Członek Komitetu Monitorującego Województwo Warmińsko-Mazurskie na lata 2014-2020.

2014-2018 Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2014 – obecnie Członek Komisji ds. Nauki, Edukacji i Sportu przy Związku Województw RP.

2015-2018 Członek Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

2015-2019 Członek Warmińsko – Mazurskiej Kapituły Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej “Zakup Prospołeczny”.

2015 – obecnie Członek Komitetu Sterującego do spraw Koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia.

2015 – obecnie Członek Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych.

2016-2019 Członek Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

2016-2019 Przewodnicząca Kapituły dokonującej oceny wniosków, w celu przedłożenia Zarządowi proponowanej listy stypendystów Marszałka Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

2017-2019 Członek Zespołu ds. Opracowania wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i systemu Pieczy Zastępczej w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2018-2022.

Twitter: @WSlaskaZysk

2 odpowiedzi na “O Mnie”

  1. Warto by wspomnieć, że obecnie Pani pracuje w Wojewódzkim Urzędzie Pracy… Chyba, że Pani się wstydzi, gdyż nie jest to stanowisko kierownicze. Jednak wobec współpracowników było by to uczciwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *