O Mnie

Urodziłam się na Mazurach w Piszu, teraz mieszkam na Warmii w Olsztynie.

Obie krainy są bliskie mojemu sercu.

Z właściwą sobie pozytywną energią od ponad 20 lat dbam o jakość życia na Warmii i Mazurach. Jako doświadczony samorządowiec znam doskonale potrzeby przedsiębiorców, kobiet, osób niepełnosprawnych, ludzi związanych z kulturą, edukacją i ekologią czy służb mundurowych. W działalności publicznej daję z siebie wszystko, bo nasz region to nasz dom!

Ukończyłam studia magisterskie o kierunku edukacja administracyjno–polityczna. Studia podyplomowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia, mediacja, coaching, rynek pracy, studium dobrej administracji, zarządzanie funduszami Unii Europejskiej 2014-2020.

Certyfikaty: Coaching Fundamentals Certyficate Noble Manhattan; certyfikat Lokalnego Menadżera ds. Obsługi Inwestora; certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie bezpiecznych i elastycznych form pracy; certyfikat Powiatowego Specjalisty Partnerstwa Lokalnego opracowanego przez Departament Pracy Ambasady Stanów Zjednoczonych, certyfikat potwierdzający ukończenie stażu w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Dyplomy: Ministra Skarbu Państwa potwierdzający pozytywny egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, Prekursora Lokalnych Porozumień na Recz Zatrudnienia. Dyplom Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pro Publico Bono za działalność na rzecz rynku pracy.

Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi Prezydenta RP, Odznaka Honorowa za zasługi na Rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Honorowa Odznaka Złotej Kotwicy “Zasłużony dla Ratownictwa Wodnego”, Brązowy Medal “Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Nominowana do Wilka Piskiego w dziedzinie: Gospodarka i Działalność na rzecz ziemi piskiej.

Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz na lata 2014 – 2020. Członek Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Członek Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Olsztynie.

Członek Warmińsko – Mazurskiej Kapituły Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej “Zakup Prospołeczny”.

Od kwietnia 2015 r. Członek Komitetu Sterującego do spraw Koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia.

Od lipca 2015 r. Członek Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych.

Od grudnia 2015 r. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Od lutego 2016 r. Przewodnicząca Kapituły dokonującej oceny wniosków, w celu przedłożenia Zarządowi proponowanej listy stypendystów Marszałka Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

Od  lutego 2017 r. członek zespołu roboczego do spraw opracowania “Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018 – 2022”.

Przez 9 lat pełniłam funkcję dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu.

Pełniłam również funkcję zastępcy burmistrza Pisza (V 2012-IX 2013), Wiceprzewodniczącej Powiatowej Rady Zatrudnienia i Wiceprzewodniczącej Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Od grudnia 2014 r. do grudnia 2018 r. pełniłam funkcję Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Obecnie Przewodnicząca Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Twitter: @WSlaskaZysk

2 odpowiedzi na “O Mnie”

  1. Warto by wspomnieć, że obecnie Pani pracuje w Wojewódzkim Urzędzie Pracy… Chyba, że Pani się wstydzi, gdyż nie jest to stanowisko kierownicze. Jednak wobec współpracowników było by to uczciwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *