Międzynarodowy Dzień Języków Migowych

See the source image

Dzisiejszy dzień jest dobrą okazją, by zwrócić uwagę dorosłym i dzieciom, jak ważna jest umiejętność porozumiewania się z ludźmi. Dotyczy to nie tylko ludzi mieszkających w innych częściach świata, ale możliwość porozumiewania się z ludźmi, którzy w komunikacji międzyludzkiej nie używają słów. Dzięki znajomości języka migowego mamy możliwość poznania człowieka wartościowego, który ma również wiele do powiedzenia. Pamiętajmy, że osoby niesłyszące mają takie same uczucia, które chcą wyrazić, zainteresowania, które pragną rozwijać, pasje, którymi chcą się podzielić. W ramach przełamywania barier zachęcam do spróbowania swoich sił w języku migowym. Na stronie migam.org dostępne jest 47 darmowych lekcji polskiego języka migowego. Pasjonatkom i pasjonatom nauki języków chcącym porównać języki migowe z różnych państw polecam wielojęzyczny słownik języka migowego dostępny na stronie spreadthesign.com.

A poniżej bezpośredni link do pierwszej lekcji:

https://migam.org/pl/nauka-jezyka-migowego/lekcje

POWODZENIA!!! 🙂 🙂 🙂

80 lat temu…

See the source image

Czy Polska w 1939 r. mogłaby obronić się przed napaścią niemiecką? Jaki wpływ miał zdradziecki atak Związku Radzieckiego 17 września 1039 r. na tamte wydarzenia? Do dziś toczą się spory na ten temat mimo upływu 80 lat od tego tragicznego wydarzenia.

Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z radziecko – niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop – Mołotow Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Rosjanie zaatakowali niespodziewanie. Zaskoczeni Polacy nie byli w stanie stawić czoła przeważającym siłom radzieckim. Minęło 80 lat, a my nie zapomnieliśmy o tym co się wówczas wydarzyło.

Dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, jesteśmy bezpieczni. Oby nigdy więcej nie dotknęła nas wojna, bo wolność jest wspaniała, wolność nas nie ogranicza, daje nam możliwość wyboru.

Dzień Weterana Służby Granicznej

See the source image

Dziś jest Dzień Weterana Służby Granicznej, święto ustanowione w 1986 r. Data upamiętania utworzenie 13 września 1945 Wojsk Ochrony Pogranicza, formację wojskową powołaną do ochrony granic Polski. Po przemianach ustrojowych WOP został rozformowany w 1991 r., a w to miejsce utworzono Straż Graniczną, jako formację typu policyjnego o charakterze prewencyjnym.

Z tej okazji pragnę złożyć wyrazy podziękowania, wdzięczności i uznania wszystkim Weteranom Służby Granicznej, którzy swoje lata poświęcili ochronie naszych granic. Dziękuję za poświęcenie, trud i wysiłek.

Efekty projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Efekty projektów realizowanych w ramach RPO WiM 2014–2020 to sukcesy, którymi warto się pochwalić. 1,728 mld euro zostało przeznaczone na dofinansowanie projektów w obecnej perspektywie.

STAN REALIZACJI RPO WiM 2014-2020 NA KONIEC II KWARTAŁU 2019 R.

Ogłoszono 438 naborów o wartości ponad 11,2 mld zł, co stanowi 150% alokacji Programu.

Podpisano3 170 umów na kwotę ponad 5 mld zł, co stanowi 67,3% budżetu Programu.

Beneficjentom wypłacono ponad 1,82 mld zł, co stanowi 24,5% budżetu Programu.

Komisja Europejska zatwierdziła około 1,91 mld zł, co stanowi 25,8% budżetu Programu.

EFEKTY WDRAŻANIA RPO WiM 2014-2020

KAPITAŁ LUDZKI

151 511 uczestników projektów w ramach EFS (11% populacji województwa), wsparcie otrzymało 10 008 osób z niepełnosprawnością.

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

Modernizacja ponad 119 km dróg. Utworzenie ponad 512 km ścieżek rowerowych, oraz prawie 1 374 km szlaków turystycznych.

CYFRYZACJA

Udostępnienie 1 921 usług publicznych z dostępem on-line, z których skorzysta 123 593 osoby.

GOSPODARKA

1 823 przedsiębiorstwa otrzymały wsparcie. Powstało  5 732 miejsca pracy.

RYNEK PRACY

Wspartych zostało 40 834 osoby bezrobotne, czyli co2 osoba bezrobotna w województwie, 57% uczestników projektów pracuje po ich zakończeniu.

 EDUKACJA

Wsparcie otrzymało 1 287 szkół oraz 67 872 uczniów, czyli co 3 uczeń w województwie, 7 740 nauczycieli, czyli co3 nauczyciel w województwie.

ZDROWIE

Wsparcie otrzymały 34 podmioty lecznicze. 10 906 osób skorzystało z badań profilaktycznych.

KULTURA I REWITALIZACJA

Wsparcie80 instytucji kultury oraz dziedzictwa kulturowego, które odwiedzą3 300 554 osoby. Zrewitalizowano 152 obiekty infrastruktury, z których korzysta 520 113 osób.

 OCHRONA ŚRODOWISKA

Przebudowano/wybudowano 965 jednostek wytwarzania energii z Odnawialnych Źródeł Energii o mocy 122 MW.

270 373 osoby zostały objęte koncepcją Selektywnego Zbierania Odpadów.

Czas na rozwój Twojej firmy

Image

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju łączy świat nauki i biznesu od ponad 10 lat . To właśnie tu stworzone zostały odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

11 września br. obędzie się spotkanie dla przedsiębiorców i naukowców z regionu, którzy planują realizację prac badawczo-rozwojowych. Spotkanie jest z cyklu NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

Spotkanie podzielone zostało na dwie części, tj. informacyjną i warsztatową. W trakcie zaprezentowane zostaną możliwości uzyskania dofinansowania na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań lub udoskonalenie już istniejących produktów, technologii lub usług. Będzie można dowiedzieć się jakie są zasady udziału i kryteria oceny w konkursach finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz poznać beneficjentów, którzy otrzymali już dofinansowanie.

Spotkanie NCBR dla Firm – wsparcie dla przedsiębiorców z POIR odbędzie się 11 września 2019 w godzinach od 10.00 do 15.30, w Olsztyńskim Parku Naukowo Technologicznym (budynek BK) przy ul. Władysława Trylińskiego 2 w Olsztynie.

Zachęcam Państwa do udziału w tym wydarzeniu 🙂

Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery oraz Europejskie Dni Pracodawcy

See the source image

21-27 października 2019 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się XI edycja Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery oraz Europejskich Dni Pracodawcy. To wydarzenie koordynuje Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie współdziałając z instytucjami zrzeszonymi w partnerstwie pn. PAKT dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego oraz czwartą edycję EDP, współpracując z powiatowymi urzędami pracy naszego województwa. W tym roku hasłem przewodnim W-M TK oraz EDP jest „Wielokulturowość kapitałem przyszłości”.

Konferencja Inauguracyjna Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery oraz Europejskich Dni Pracodawcy nt. „Wielokulturowość Kapitałem przyszłości” odbędzie się 18 października 2018 r.  w godz. 12.00-13.00 w budynku ERANOVA, ul. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie.

Cele szczegółowe W-M Tygodnia Kariery to:

 1. pobudzenie otwartości na kontakty z innymi kulturami,
 2. kształtowanie pozytywnego stosunku do innej kultury,
 3. kreowanie aktywności społecznej i obywatelskiej,
 4. ułatwienie komunikacji pomiędzy przedstawicielami różnych kultur,
 5. ukazanie korzyści wynikających ze współpracy w międzynarodowym zespole,
 6. ukazanie korzyści wynikających z szybkiej adaptacji cudzoziemców w kontekście społecznym, gospodarczym, zawodowym i edukacyjnym,
 7. tworzenie warunków sprzyjających integracji osób z innych kultur .

Warto skorzystać! Zachęcam Państwa 🙂

Międzynarodowy Dzień Dobroczynności

See the source image
Międztnarodowy Dzień Dobroczynności

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. Dzień ten zbiega się z rocznicą śmierci Matki Teresy z Kalkuty. Ta niezwykła kobieta była zaangażowana mocno w dobroczynność na całym świecie. W 1979 roku została nagrodzona Pokojową Nagrodą Nobla za swoją działalność na rzecz przezwyciężania ubóstwa. Pieniądze, które otrzymała, przekazała najbiedniejszym ludziom w Indiach.

Pomoc humanitarna nigdy nie była bardziej potrzebna niż w czasach dzisiejszych, a organizacje charytatywne odgrywają coraz bardziej istotną rolę w zaspokajaniu ludzkich potrzeb. Międzynarodowy Dzień Dobroczynności przypomina o czynieniu dobra w codzienności i uwrażliwia na otwarcie serca na innych ludzi. To niezwykła okazja, by samemu spróbować zaangażować się w pomoc osobom potrzebującym.

Zachęcam Państwa, aby udzielać się dobroczynnie. Możliwości jest wiele, od pomocy rzeczowej, wolontariatu, czy wsparcia finansowego.

MOTTO N DZIŚ 🙂

Uśmiech jest najlepszą kosmetyką do użytku zewnętrznego i najlepszym lekarstwem do użytku wewnętrznego.” –  Phil Bosmans 🙂

Konferencja o nowoczesnym nauczaniu -Człowiek 4.0. Empatia. Nauka. Technologia.

See the source image

Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji, poświęconej nowoczesnemu nauczaniu – Człowiek 4.0 Empatia. Nauka. Technologia. Podczas konferencji razem z ekspertami będzie można dyskutować o kompetencjach, które są potrzebne w przyszłości do harmonijnego rozwoju. Mowa będzie o czwartej rewolucji przemysłowej, robotyzacji, humanoizacji, o zmianach zachodzących w społeczeństwie i na rynku pracy.

Prelegenci i uczestnicy panelu to:

 1. Doktor hab. Maciej Błaszak, profesor UAM – kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 2. Bronisław Reddig – szef Relacji Społecznych w Michelin Polska S.A.,
 3. Iga Skolimowska – absolwentka XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie, obecnie studentka Akademii Teatralnej w Warszawie i wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego Akademii,
 4. Doktor hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW – socjolog edukacji, od 2005 r. związany z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu,
 5. Katarzyna Zagajewska-Sycz – nauczycielka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach.

Konferencja odbędzie się 25 września 2019 roku, w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym, przy ulicy Trylińskiego 2.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znadziecie Państwo w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Zachęcam Państwa do uczestnictwa, bo warto! 🙂

Fundusze unijne dla młodych firm

See the source image

Jeżeli prowadzicie Państwo firmę nie dłużej niż 3 lata to, to szkolenie jest dla Was! Webinarium (szkolenie on-line) odnośnie funduszy unijnych dla młodych firm, to bezpłatne szkolenie, w którym można uczestniczyć będąc w firmie, w domu, czy na wyjeździe. Wystarczy mieć dostęp do internetu. Podczas webinarium dowiecie się Państwo jakie są dostępne fundusze unijne dla firm działających na rynku do 3 lat. Omówiony zostanie dokładnie temat Pożyczki Rozwojowej w ramach RPO WiM 2014-2020. Uzyskacie Państwo odpowiedzi m. in. na pytania takie jak:

 1. Dla kogo przeznaczona jest pożyczka rozwojowa?
 2. Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia dla firm?
 3. Co można sfinansować w ramach tego instrumentu finansowego?
 4. Jakie wymagania musi spełnić firma, aby ubiegać się o tę formę wsparcia?
 5. Jakie jest oprocentowanie, prowizja oraz maksymalny okres spłaty?
 6. Jak szybko rozpatrywany jest wniosek?

Szkolenie poprowadzi:

Pani Barbara Bąkowska – Prezes Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”.

Termin webinarium:

1 lipca 2019 r. w godzinach 12.00–13.00

Obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy.

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!

Zapraszam, zachęcam, bo warto!!! 🙂

„Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator”

See the source image

Młodzi przedsiębiorcy oraz osoby rozpoczynające zawodową karierę będą mogły skorzystać z “Warmińsko-Mazurskiego Start-up Inkubator”. Dowiedzą się, w jaki sposób rozwinąć własny biznes, zapoznają się z metodą design Thinking oraz otrzymają wskazówki jak zaplanować swój udział w projekcie. Uczestnicy projektu otrzymają również wsparcie w postaci pakietu usług poprawiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz rozwoju oferowanego produktu/usługi lub stworzenia nowego produktu/usługi, a tym samym, umacniania pozycji rynkowej firmy. Zachęcam Was gorąco do udziału w projekcie :).

Terminy dni otwartych:
– 14 czerwca 2019 r. – Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, ul. Jagiellońska 91A, Olsztyn, tel. 89 512 24 61, k.trebnio@wmarr.olsztyn.pl
– 18 czerwca 2019 – Inkubator Przedsiębiorczości w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 1, 11-300 Biskupiec, tel. 897150120, inkubator@biskupiec.pl
– 19 czerwca 2019 r. – Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, ul. Podmiejska 5, Ełk, tel. 87 732 63 03, e.wasilewska@technopark.elk.pl

Czyszczenie Łyny

http://www.kajakimazurskie.pl/zdjecia/katalog/crop_809.JPG

Olsztyn to miasto, w którym się zakochałam od pierwszego wejrzenia. To, co mnie najbardziej zachwyciło, to rzeka Łyna, która jest wręcz niebywale urokliwa. Na wielu odcinkach wciąż dziewicza i momentami przypomina górną Amazonkę. Jest niezwykle interesującym pod każdym względem szlakiem. Wiemy jak wygląda przyroda roztaczająca się wzdłuż naszej rzeki i niejednokrotnie każdy z nas miał okazję zasmakować emocji, które towarzyszą podczas spływu kajakiem. Łyna potrafi zaskoczyć i oczarować. Jednak co skrywa na dnie??? O tym będzie można przekonać się już 8 czerwca br. (sobota).

Kochani Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie razem ze Skorpeną ruszają z akcją dogłębne czyszczenie Łyny. Akcja ma sprawdzić, czy nasza Łyna to Luwr czy śmietnik. Z wyłonionych “skarbów” zostaną wymyślone rzeczne opowieści, a zaklęte w porzuconych przedmiotach historie zostaną rozszyfrowane. Ponadto MOK proponuje spacer z Rafałem Bętkowskim i wycieczkę z ornitologiem, dla najmłodszych ekologiczne warsztaty, a aktywnych do mini-spływ.

Wstęp jest wolny!!!

W programie:

godz. 16:00
► wielkie oczyszczanie odcinka Łyny z nurkami „Skorpeny” i mieszkańcami
Olsztyna
► tworzenie wystawy z rzeczy znalezionych w Łynie (animacje dla dzieci i
dorosłych)
► Historia wzdłuż Łyny – spacer z Rafałem Bętkowskim z
Muzeum Nowoczesności
► Kajakiem po Łynie – mini spływ kajakowy dla wszystkich (Splywamy.pl,
WOPR)
► Łyna – rzeka ptaków – warsztaty ornitologiczne dla
dzieci (Fundacja „Albatros”)
► Łyna – rzeka owadów – warsztaty entomologiczne ze
Stanisławem Czachorowskim

godz. 17:30
► Ptaki Łyny – spacer wzdłuż rzeki z ornitologiem z Fundacji
„Albatros”

 

 

Premierowy pokaz filmu “Terapeuci na sygnale”

See the source image

Uczniowie Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie nagrali film “Terapeuci na sygnale”. Film powstał w ramach projektu „Medyk początkiem twojej kariery zawodowej” i dofinansowany ze środków unijnych. Film opowiada o sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu w pracowniach warsztatu i postępowaniu z zakresu pierwszej pomocy. Pomimo, że jest dedykowany przede wszystkim podopiecznym i terapeutom z warsztatów terapii zajęciowej, to każdy z nas znajedzie tu cenne wskazówki jak powinna wyglądać praca z drugim człowiekiem. Jest to świetny materiał dydaktyczny i wartoby go pokazać szerszej publiczności. Opiekunami przedsięwzięcia są Aleksandry i Tomasza Salczyńskich, przy udziale uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz operatorów numeru alarmowego 112 z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie.

Brawo!!! Brawo!!! Brawo!!!

Ruszają konkursy z działań 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych oraz 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

See the source image

Około 30 milionów złotych zostało przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych obejmujących tworzenie nowoczesnej publicznej infrastruktury badawczej powiązanej z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami Dotyczy to ekonomii wody, wysokiej jakości żywności, drewna i meblarstwa. Wnioski w konkursie nr RPWM.01.01.00-IZ.00-28-001/19 mogą składać uczelnie i jednostki naukowe w terminie od 28 czerwca do 31 lipca 2019 roku.

Ponad 44 miliony złotych zostało przeznaczonych na wsparcie przedsięwzięć, których celem jest ochrona bioróżnorodności. Dofinansowanie dedylowane jest dla projektów zakładających m.in.: ochronę parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach NATURA 2000) poprzez podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia oraz prowadzenie edukacji ekologicznej, realizację programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii, tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, realizację zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację. O dofinansowanie w konkursie nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-002/19 mogą się ubiegać: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, uczelnie oraz PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne w terminie od 8 lipca do 29 lipca 2019 roku.

Gorąco zachęcam Państwa do skorzystania, bo warto!!! 🙂

„INNOWACYJNE WARMIŃSKO-MAZURSKIE”. Inkubowanie projektów w ramach działania 1.2. Innowacyjne firmy RPO WiM 2014-2020

See the source image

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oferuje wsparcie potencjalnym beneficjentom:

 • poddziałań: 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw
 • 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w przygotowaniu projektów w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa tj.: żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo oraz ekonomia wody.

Beneficjenci w ramach tych poddziałań ubiegać się mogą o środki na zakup:

 • usług B+R,
 • rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa.

Planowane są spotkania warsztatowe od 3 do 7 czerwca 2019 r., podczas których eksperci razem z uczestnikami przeanalizują możliwości aplikowania o środki w ramach działania 1.2. RPO WiM 2014-2020, omawiając m.in. treść RPO oraz kryteria udziału w konkursach.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach mogą skontaktować się z  Wykonawcą zamówienia, firmą „EU-CONSULT” Sp. z o. o., pod numerem telefonu (58) 719 19 00 bądź drogą mailową na adres k.kubinski@eu-consult.pl.

Realizacja zamówienia finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli (typ projektu „Wsparcie inkubowania, przygotowania i realizacji innowacyjnych projektów dla CT 1”) Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zapraszam Państwa do skorzystania, bo warto 🙂