Pierwszy program na lata 2014-2020 przyjęty Drukowanie Full view

Pierwszy program na lata 2014-2020 przyjęty

Pierwszy program na lata 2014-2020 przyjęty przez Komisję Europejską! Polska Cyfrowa to ponad 9 mld zł dla przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, jednostek naukowych oraz administracji publicznej

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/Strony/Program_Polska_Cyfrowa_przyjety_przez_KomisjeEuropejska_51214.aspx