JAK UCZYĆ ZAWODU? MINISTER PROSI O POMOC PRACODAWCÓW

Ministerstwo Edukacji zachęca pracodawców do wzięcia udziału w konsultacjach podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Swoje uwagi mogą zgłaszać do końca września za pomocą specjalnego formularza.

Kształcenie we wszystkich zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach. Opisuje ona efekty kształcenia, czyli konkretne umiejętności, które powinien zdobyć młody człowiek kształcący się w danym zawodzie. Obowiązujące obecnie podstawy programowe dla wszystkich zawodów zostały opracowane w 2012 r. Od ich publikacji upłynęły już trzy lata, w czasie których pojawiły się nowe technologie, wymagające nowych umiejętności. Zmieniły się też oczekiwania rynku pracy w stosunku do pracowników. Najlepiej je znają pracodawcy, więc ministerstwo prosi ich o pomoc przy opracowaniu nowej podstawy programowej.

Kwestionariusz znajduje się na stronie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po jego wypełnieniu automatycznie generowany jest kod dostępu (hasło), który umożliwia wejście do strefy, w której można dokonać oceny konkretnych podstaw programowych.

Szczegóły na stronie :

http://www.warmia.mazury.pl/edukacja-i-sport/5157-jak-uczyc-zawodu-minister-prosi-o-pomoc-pracodawcow