KOLEJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW pobrane (1) Full view

KOLEJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zachęcam do udziału w spotkaniu informacyjnym dla przedsiębiorców – potencjalnych beneficjentów poddziałania 2.2.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
To już 18 lutego br. 🙂

http://poir.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach/spotkanie-informacyjne-dotyczace-poddzialania-2-3-4-po-ir-18-02-2016-r-warszawa