Negocjacje RPO 2014-2020 Zakończone!

Negocjacje RPO 2014-2020 zakończone. Zakończenie negocjacji z Komisją Europejska otwiera drogę do formalnego przyjęcia programu, a to pozwoli ogłosić pierwsze konkursy i przyznawać pierwsze dotacje z puli unijnych funduszy.

http://portal.warmia.mazury.pl/pl/start/202-wrota-warmii-i-mazur/rozwoj-regionu/aktualnosci/3488-negocjacje-rpo-2014-2020-zakonczone