NOWI FUNKCJONARIUSZE POLICJI

Ceremonia ślubowania nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy Policji. Gratuluję i życzę satysfakcji z pełnionej służby!