Czyszczenie Łyny

http://www.kajakimazurskie.pl/zdjecia/katalog/crop_809.JPG

Olsztyn to miasto, w którym się zakochałam od pierwszego wejrzenia. To, co mnie najbardziej zachwyciło, to rzeka Łyna, która jest wręcz niebywale urokliwa. Na wielu odcinkach wciąż dziewicza i momentami przypomina górną Amazonkę. Jest niezwykle interesującym pod każdym względem szlakiem. Wiemy jak wygląda przyroda roztaczająca się wzdłuż naszej rzeki i niejednokrotnie każdy z nas miał okazję zasmakować emocji, które towarzyszą podczas spływu kajakiem. Łyna potrafi zaskoczyć i oczarować. Jednak co skrywa na dnie??? O tym będzie można przekonać się już 8 czerwca br. (sobota).

Kochani Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie razem ze Skorpeną ruszają z akcją dogłębne czyszczenie Łyny. Akcja ma sprawdzić, czy nasza Łyna to Luwr czy śmietnik. Z wyłonionych “skarbów” zostaną wymyślone rzeczne opowieści, a zaklęte w porzuconych przedmiotach historie zostaną rozszyfrowane. Ponadto MOK proponuje spacer z Rafałem Bętkowskim i wycieczkę z ornitologiem, dla najmłodszych ekologiczne warsztaty, a aktywnych do mini-spływ.

Wstęp jest wolny!!!

W programie:

godz. 16:00
► wielkie oczyszczanie odcinka Łyny z nurkami „Skorpeny” i mieszkańcami
Olsztyna
► tworzenie wystawy z rzeczy znalezionych w Łynie (animacje dla dzieci i
dorosłych)
► Historia wzdłuż Łyny – spacer z Rafałem Bętkowskim z
Muzeum Nowoczesności
► Kajakiem po Łynie – mini spływ kajakowy dla wszystkich (Splywamy.pl,
WOPR)
► Łyna – rzeka ptaków – warsztaty ornitologiczne dla
dzieci (Fundacja „Albatros”)
► Łyna – rzeka owadów – warsztaty entomologiczne ze
Stanisławem Czachorowskim

godz. 17:30
► Ptaki Łyny – spacer wzdłuż rzeki z ornitologiem z Fundacji
„Albatros”

 

 

Premierowy pokaz filmu “Terapeuci na sygnale”

See the source image

Uczniowie Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie nagrali film “Terapeuci na sygnale”. Film powstał w ramach projektu „Medyk początkiem twojej kariery zawodowej” i dofinansowany ze środków unijnych. Film opowiada o sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu w pracowniach warsztatu i postępowaniu z zakresu pierwszej pomocy. Pomimo, że jest dedykowany przede wszystkim podopiecznym i terapeutom z warsztatów terapii zajęciowej, to każdy z nas znajedzie tu cenne wskazówki jak powinna wyglądać praca z drugim człowiekiem. Jest to świetny materiał dydaktyczny i wartoby go pokazać szerszej publiczności. Opiekunami przedsięwzięcia są Aleksandry i Tomasza Salczyńskich, przy udziale uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz operatorów numeru alarmowego 112 z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie.

Brawo!!! Brawo!!! Brawo!!!

Ruszają konkursy z działań 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych oraz 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

See the source image

Około 30 milionów złotych zostało przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych obejmujących tworzenie nowoczesnej publicznej infrastruktury badawczej powiązanej z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami Dotyczy to ekonomii wody, wysokiej jakości żywności, drewna i meblarstwa. Wnioski w konkursie nr RPWM.01.01.00-IZ.00-28-001/19 mogą składać uczelnie i jednostki naukowe w terminie od 28 czerwca do 31 lipca 2019 roku.

Ponad 44 miliony złotych zostało przeznaczonych na wsparcie przedsięwzięć, których celem jest ochrona bioróżnorodności. Dofinansowanie dedylowane jest dla projektów zakładających m.in.: ochronę parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach NATURA 2000) poprzez podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia oraz prowadzenie edukacji ekologicznej, realizację programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii, tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, realizację zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację. O dofinansowanie w konkursie nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-002/19 mogą się ubiegać: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, uczelnie oraz PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne w terminie od 8 lipca do 29 lipca 2019 roku.

Gorąco zachęcam Państwa do skorzystania, bo warto!!! 🙂

„INNOWACYJNE WARMIŃSKO-MAZURSKIE”. Inkubowanie projektów w ramach działania 1.2. Innowacyjne firmy RPO WiM 2014-2020

See the source image

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oferuje wsparcie potencjalnym beneficjentom:

 • poddziałań: 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw
 • 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w przygotowaniu projektów w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa tj.: żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo oraz ekonomia wody.

Beneficjenci w ramach tych poddziałań ubiegać się mogą o środki na zakup:

 • usług B+R,
 • rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa.

Planowane są spotkania warsztatowe od 3 do 7 czerwca 2019 r., podczas których eksperci razem z uczestnikami przeanalizują możliwości aplikowania o środki w ramach działania 1.2. RPO WiM 2014-2020, omawiając m.in. treść RPO oraz kryteria udziału w konkursach.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach mogą skontaktować się z  Wykonawcą zamówienia, firmą „EU-CONSULT” Sp. z o. o., pod numerem telefonu (58) 719 19 00 bądź drogą mailową na adres k.kubinski@eu-consult.pl.

Realizacja zamówienia finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli (typ projektu „Wsparcie inkubowania, przygotowania i realizacji innowacyjnych projektów dla CT 1”) Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zapraszam Państwa do skorzystania, bo warto 🙂

10 – 12 maja 2019 r. ruszają rowerowe Dni Otwarte Funduszy Europejskich na szlaku Green Velo

Zachęcam do udziału w rajdzie rowerowym, który odbędzie się w ramach Ogólnopolskich Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Trasa Green Velo prowadzi z Lidzbarka Warmińskiego przez Bartoszyce do Korsz. Będą mogli Państwo przekonać się, jak Fundusze Europejskie korzystnie zmieniają nasz region.
Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największe w Polsce wydarzenie dla projektów europejskich. A w tym roku zbiegają się z obchodami 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W dniach od 10 do 12 maja będą mogli Państwo zobaczyć, poznać i dotknąć projekty naszych beneficjentów. Ten weekent to największe wydarzenie prezentujące projekty, które dzięki unijnemu dofinansowaniu zostały zrealizowane nie tylko w naszym regione, ale w całej Polsce.

Udział w rajdzie jest bezpłatny!
Zatem wysrtarczy mieć sprawny rower, ukończone 15 lat, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie turystyki rowerowej by uczestniczyć w niepowtarzalnj przygodzie. Acha i najważniejsze, obowiązkowo trzeba zabrać ze sobą DOBRY HUMOR!!! 🙂
Zachęcam Państwa do udziału, bo warto!!! 🙂 🙂 🙂

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: https://mazurypttk.pl/rajd-rowerowy

Wszczepianie implantów słuchowych zakotwiczonych w kości – zabiegi realizowane w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie

Zobacz obraz źródłowy

Człowiek posiada naturalną zdolność przenoszenia dźwięków drogą kostną. Tą niesamowitą umiejętność wykorzystuje się w technologii implantów zakotwiczonych w kości Baha od ponad 40 lat. Pierwszą operację wszczepu przeprowadzono w Szwecji w 1977 roku. Obecnie korzysta z nich ponad 110 tys. osób na całym świecie. Teraz taki zabieg będzie możliwy do wykonania również w Olsztynie. To jest bardzo dobra wiadomość dla małych pacjentów, którzy cierpią na niedosłuch. Do tej pory w Polsce tego typu zabieg wykonywany był jedynie w Warszawie i Bydgoszczy. Teraz jest to możliwe w Olsztynie. Dzięki możliwości wszczepienia tego typu implantu będzie możliwe polepszenie słyszenia w uchu o ok. 50 decybeli. Zabieg wykonywany będzie u pacjentów powyżej 5 roku życia i jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. BRAWA i GRATULACJE dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie!!!

Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe.

Zobacz obraz źródłowy

Województwo warmińsko-mazurskie wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, we współpracy z instytucjami finansującymi wspiera mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które realizują projekt pod nazwą „Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie”.
Przedsiębiorcy mogą skorzystać z Pożyczki Rozwojowej, Pożyczki Inwestycyjnej z Premią oraz Poręczenia. Niewątpliwą zaletą skorzystania ze wsparcia z projektu „Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie” jest stałe, atrakcyjne oprocentowanie, brak prowizji i opłat oraz prosty sposób jej udzielenia.

Zachęcam Państwa do skorzystania, bo warto 🙂

Fundusze Europejskie – środki na otwarcie działalności gospodarczej i możliwości rozwoju nowych przedsiębiorców

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Szanowni Państwo Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem środków na otwarcie działalności. Warunkiem uczestnictwa jest
przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 08 maja 2019 r. godz. 14:00 oraz potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).
Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Termin spotkania to 10 maja 2019 r. w godzinach 10:00– 13:00 w Olsztynie, Hotel Villa Pallas, ul. Żołnierska 4.

Więcej informnacji znajdziecie Państwo tu: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5459/fundusze-europejskie-%E2%80%93-srodki-na-otwarcie-dzialalnosci-gospodarczej-i-mozliwosci-rozwoju-nowych-przedsiebiorcow-10-maja-2019-r

Zachęcam Państwa do uczestnictwa, bo warto 🙂

Szanowni Państwo

Johan Wolfgang von Goethe powiedział „Ciągle mamy nadzieję – i we wszystkich sprawach lepiej mieć nadzieję niż ją stracić”,
taką nadzieję dają nam właśnie Święta Wielkiej Nocny,
które są momentem tych najlepszych uczuć, czasem budowania zgody
i solidarności pomiędzy ludźmi.
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary
w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni nas pokojem i wiarą, niech da  siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę Państwu i bliskim radosnych, spokojnych, szczęśliwych i rodzinnych świąt, radosnego,
wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

Wioletta Śląska-Zyśk
Przewodnicząca
Komisji Kultury i Edukacji
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Już od wakacji wejdą zmiany dotyczące lotów do Dortmundu z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury

Port Lotniczy Olsztyn - Mazury

Aktualnie z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury do Dortmundu realizowane są dwa połączenia w tygodniu. Już od 3 lipca z naszego lotniska do Dortmundu będzie można polecić trzy razy w tygodniu i tyle samo jest zaplanowanych lotów powrotnych. Połączenia do Dortmundu oraz powrotne do Szyman realizowane będą w poniedziałki, środy oraz piątki. Przyloty mają być o godz. 17.50, natomiast odlot o godz.18.20. Jest to wakacyjna oferta mazurskiego lotniska, ale nie jest wykluczone, że lotów do Dortmundu będzie więcej również w sezonie zimowym. Jest to bardzo dobra wiadomość. Oznacza to, że lotnisko się rozwija i coraz więcej osób wybiera Port Lotniczy Olsztyn-Mazury jako miejsce rozpoczęcia lub zakończenia swojej podróży.

Województwo warmińsko-mazurskie na 12 miejscu w rankingu funduszy unijnych

To jest bardzo dobra wiadomość! Z najnowszego raportu o funduszach wynika, że nasze województwo znajduje się na 12 miejscu wśród wszystkich regionalnych programów operacyjnych w Polsce.
Postępy wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 awansował o trzy pozycje w klasyfikacji wszystkich województw. Jest to bardzo dobry wynik. Wartość dofinansowania Unii Europejskiej w podpisanych umowach na realizację projektów w ramach RPO WiM 2014-2020 wynosi ok. 4,7 mld złotych, co stanowi ok. 63,1%. alokacji programu. Zostało podpisanych 2814 umów o dofinansowanie projektów. BRAWO!!! 🙂

Nowatorska operacja zostanie przeprowadzona dzisiaj przez lekarzy w Szpitalu Miejskim Zespolonym w Olsztynie

Miejski Szpital Zespolony

Dzisiaj w Szpitalu Miejskim Zespolonym w Olsztynie odbędzie się nowatorska operacja usunięcia węzłów chłonnych. Zabieg będzie wykonany sprzętem laparoskopowym najwyższej klasy. Polega to na wykryciu węzłów wartowniczych, które powinny zostać pobrane i przebadane w pierwszej kolejności, aby móc wykryć raka. Zespół kierowany jest przez prof. Marcina Jóźwika, który specjalizuje się w leczeniu nowotworów kobiet minimalnie inwazyjnym sposobem laparoskopowym. Życzę powodzenia!!!

Uczniowie Zespołu Placówek Edukacyjnych starają się o mandaty poselskie

Zobacz obraz źródłowy

Młodzież z Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie po raz czwarty ubiega się o mandaty poselskie do Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Aby 1 czerwca reprezentacja Olsztyna mogła zasiąść na sali plenarnej polskiego parlamentu w roli posłów Sejmu Dzieci i Młodzieży musi pomyślnie przejść wereyfikację.
Tym razem uczniowie postanowili upowszechnić wiedzę i upamiętnić postać Ignacego Góralskiego, jedynego posła na Sejm II RP, który miał związek z Olsztynem. Uczniowie muszą napisać relację z wywiadu z rodziną i wysłać do Sejmu. Trzymam kciuki i życzę powodzenia!!!

Klub Biznesu po raz 26 przyznał tytuły Osobowości Roku 2018 Warmii i Mazur

Zobacz obraz źródłowy

W piątek 5 kwietnia br. odbyła się uroczysta Gala Osobowość Roku 2018 Warmii i Mazur. Tytuły przyznano w 5 kategoriach, a wyróżnieni zostali:

 1. w kategorii kształcenie zawodowe: Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie,
 2. w kategorii medycyna: dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek z Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie i UWM ,
 3. w kategorii działalność gospodarcza: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Olsztynie,
 4. w kategorii kultura: Krzysztof „Dżawor” Jaworski,
 5. w kategorii samorządy: Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego .

Najważniejsze z wyróżnień – Tytuł Honorowy Osobowość Roku 2018 Warmii i Mazur przyznano pośmiertnie Waldemarowi Klockowi, zmarłemu w lutym br. prezesowi Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu i prezesowi Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Olsztynie (wyróżnienie odebrał syn Waldemara Klocka – Maciej Klocek).

Wszystkim wróżnionym serdecznie gratuluję 🙂

Konsultacje indywidualne w ramach konkursów ułatwiających dostęp do usług zdrowotnych

Zobacz obraz źródłowy

Zachęcam Państwa do skorzystania z indywidualnych konsultacji zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach konkursów:

 • RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/19 – typ projektu: Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnienia interwencji krajowej).
 • RPWM.11.02.01-IZ.00-28-002/19– typ projektu: Opracowywanie i wdrożenie programów zapobiegania rozwojowi próchnicy w zakresie komplementarnym do interwencji krajowej.

Przedmiotem konsultacji będą jedynie zapisy dokumentacji konkursowej ww. konkursów.

Termin konsultacji: od 8.04.2019 r. do 12.04.2019 r.

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem e-maila na adres: naboryrops@warmia.mazury.pl