PODPISANIE POROZUMIENIA W KIELCACH

26 czerwca 2016 r. – Kielce. Podpisanie porozumienia przez Marszałków pięciu województw z Prezesami pięciu stref ekonomicznych, dotyczące wsparcia inicjatyw służących gospodarczemu rozwojowi samorządów lokalnych wzdłuż drogi ekspresowej S7, z udziałem Premiera Janusza Piechocińskiego.

W trakcie debaty podkreśliłam, iż trasa ta ma w regionie głownie charakter tranzytowy. W związku z tym, dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego ważne jest skomunikowanie na zasadzie komplementarności pozostałych ośrodków gospodarczych – Olsztyna i Ełku. Podkreślałam ogromne znaczenie inwestycji w DK 16. Szereg badań i opracowań wskazuje na zależność pomiędzy dobrą siecią drogowa a zamożnością społeczeństwa (liczonego jako PKB na mieszkańca). Rozwinięta infrastruktura to również oszczędności z krótszego dojazdu i poprawa bezpieczeństwa na drogach (mniej wypadków). Nowa perspektywa finansowa to kolejne inwestycje w infrastrukturę drogowa i kolejową na terenie naszego województwa. Inwestujemy w lepszą przyszłość!