Projekt aktywizujący osoby zagrożone wykluczeniem społecznym:)

Edukacyjna Szansa AZIRO będzie aktywizować osoby z terenu Olsztyna i okolic, a CSK Animator – w Morągu. Energetyczny poranek z prężnymi kobietami .