PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA MIKROGRANTY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Warmia_Mazury_logo2 Full view

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA MIKROGRANTY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Głównym celem konkursu organizowanego przez stowarzyszenie „Euroregion Niemen” jest podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

http://www.warmia.mazury.pl/srodowisko/231-aktualnosci/6472-przyjmowanie-wnioskow-na-mikrogranty-3