Regionalny Program Operacyjny Województwa W-M na lata 2014-2020 – Harmonogram

Harmonogram naboru wniosków na 2017 rok

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1390/harmonogram-konkursow-na-2017-rok