RUSZY KONKURS NA WSPARCIE RODZIN pobrane (1) Full view

RUSZY KONKURS NA WSPARCIE RODZIN

W poniedziałek zostanie ogłoszony konkurs z RPO 2014-2020 w obszarze włączenia społecznego, w którym na dofinansowanie przeznaczono niemal 21 mln zł. Do połowy marca można też składać oferty w otwartych konkursach z rozwoju turystyki i inicjatyw młodzieżowych.

Zapraszam po szczegóły:

http://wrota.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/6646-ruszy-konkurs-na-wsparcie-rodzin