Spotkanie dotyczące tworzenia w naszym województwie Centrów Kształcenia Zawodowego – 12.01.2017 r.

Zapraszam:)

http://www.warmia.mazury.pl/edukacja-i-sport/9192-o-tworzeniu-centrow-ksztalcenia-zawodowego