Spotkanie z ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, dzięki zaangażowaniu 43 organizatorów, w br. odbyło się 71 wydarzeń. W 24 miejscowościach z bezpłatnych wydarzeń skorzystało ponad 12 tys. osób. Temat przewodni wyjątkowego święta przebiegał pod tytułem “Gdzie duch spotyka się z przestrzenią. Świątynie,arcydzieła, pomniki”. Warmia i Mazury charakteryzują się bogactwem różnorodności kulturowej, narodowościowej oraz zróżnicowanym dziedzictwem kulturowym, którym należy się opiekować i chronić. Dziś mogliśmy podziękować wszystkim organizatorom, dzięki którym mogliśmy pochylić się nad naszym bogatym lokalnym dziedzictwem.