Studium wykonalności i biznesplan bez tajemnic – bezpłatne szkolenia.

http://www.warmia.mazury.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/aktualnosci/9221-studium-wykonalnosci-i-biznes-plan-bez-tajemnic