UROCZYSTE SPOTKANIE Z PARTNERAMI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO, REALIZUJĄCYMI PROJEKTY Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ.