ZNAK PROMOCYJNY „ZAKUP PROSPOŁECZNY” Zakup ProSpołeczny Full view

ZNAK PROMOCYJNY „ZAKUP PROSPOŁECZNY”

To symbol, dzięki któremu wiadomo, że dany przedmiot został wyprodukowany przez podmioty ekonomii społecznej np. spółdzielnie socjalne, czy zakłady aktywności zawodowej.

Można się już o niego ubiegać w województwie warmińsko-mazurskim.

http://www.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/5249-znak-promocyjny-zakup-prospoleczny