CZTERY MILIONY DLA “TRZECIEGO SEKTORA”

Cztery miliony złotych na konkursy dla organizacji pozarządowych. Zapraszam “trzeci sektor” do lektury!

http://www.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/6091-cztery-miliony-dla-trzeciego-sektora