KONWENT MARSZAŁKÓW W WAŁBRZYCHU

Już drugi dzień trwa Konwent Marszałków Województw RP w Wałbrzychu. W dniu wczorajszym przyjęliśmy m.in. stanowisko w sprawie utworzenia krajowego funduszu suszowego, jako instrumentu finansowego umożliwiającego rekompensatę strat spowodowanych przez suszę w 2015 r.