FIRMY Z WARMII I MAZUR Z WYRÓŻNIENIEM

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Warszawie, rozdano nagrody i wyróżnienia w konkursie „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Ideą programu jest promocja etyki w działalności gospodarczej (we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi); wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie finalistów programu na rynkach krajowych i zagranicznych; poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalność gospodarczą; zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.

Więcej informacji na stronie:

http://www.portal.warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/6119-firmy-z-warmii-i-mazur-z-wyroznieniem

Serdecznie gratuluję!