MG instytucją pośredniczącą POIR w nowej perspektywie finansowej

Zostało podpisane porozumienie powierza Ministrowi Gospodarki zadania istotne dla wspierania innowacji w przedsiębiorstwach i tym samym dla zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki – powiedziała wiceminister gospodarki Pani Ilona Antoniszyn-Klik na wspólnej uroczystości w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Ze strony MIiR dokument podpisała wiceminister Iwona Wendel. Spotkanie odbyło się 17 grudnia 2014 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

http://www.mg.gov.pl/node/22460#

Dziękuję

Szanowni Państwo,

Tak jak obiecałam i do czego się zobowiązałam będę z pełnym zaangażowaniem pracować na rzecz naszego regionu. Podczas kampanii upewniliście mnie, co jest dla Was najważniejsze. To będą moje priorytety.
Zachęcam do kontaktu ze mną. Zawsze będę wspierać inicjatywy służące naszym powiatom (piski, szczycieński, nidzicki, mrągowski, giżycki) i całemu województwu.
Dziękuję za ogromne wsparcie i oddane na mnie głosy.

Z wyrazami szacunku,
Wioletta Śląska-Zyśk

Pożyczki dla kobiet

Fundusz pożyczkowy dla kobiet nowym instrumentem wsparcia

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia fundusz pożyczkowy dla kobiet prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą. 19 listopada 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi dotyczące tego instrumentu.

Więcej informacji: http://www.mg.gov.pl/node/22213

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2014

Festiwal jest wydarzeniem obowiązkowym dla wszystkich osób, zajmujących się pozyskiwaniem i obsługą inwestorów, tworzeniem oferty inwestycyjnej, budowaniem potencjału swojego samorządu oraz szeroko pojętą promocją gospodarczą.

Festiwal ma charakter konferencyjno-warsztatowy i skierowany jest do kadr odpowiedzialnych za promocję – zwłaszcza gospodarczą – jednostek samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego. Jego głównym celem jest zbudowanie trwałej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się marketingiem miejsc oraz ich integracja wewnątrz regionu. Ma się to przyczynić do efektywniejszej współpracy na rzecz promocji i kreowania spójnego, pozytywnego wizerunku całego województwa – zwłaszcza wśród przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz dziennikarzy.

Eksperci zajmujący się ekonomiką regionów i miast twierdzą, że w dzisiejszych czasach profesjonalne i świadome zarządzanie wizerunkiem jednostek terytorialnych jest jednym z najważniejszych zadań w całościowym procesie zarządzania. Tym samym pozytywny wizerunek gmin, miast i regionów stał się ich najcenniejszym, strategicznym kapitałem.

Dotychczas odbyły się trzy edycje festiwalu – w Jabłoni w pobliżu Pisza, w Elblągu oraz w Ełku. Były to pierwsze tego typu wydarzenia o charakterze konferencyjno-warsztatowym skierowane do kadr odpowiedzialnych za promocję jednostek samorządu terytorialnego w województwie.

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur porusza kluczowe zagadnienia związane z promocją gospodarczą w skali miasta, gminy i regionu, aktywnego poszukiwania i pozyskiwania inwestorów, a także współpracy z nimi.

Podczas tegorocznej edycji, która 27 i 28 listopada odbędzie się w Działdowie, podjęte zostaną najważniejsze tematy związane z organizacją efektywnych struktur ds. promocji gospodarczej i przyciągania inwestycji, wzajemnego zrozumienia potrzeb na linii inwestor – samorządy oraz skutecznego budowania dobrego klimatu inwestycyjnego w samorządach.

Nierozłącznym elementem Festiwalu będą prezentacje dobrych praktyk w zakresie przyciągania i obsługi inwestora, które są cennym źródłem inspiracji i wymiany doświadczeń. Tegoroczne warsztaty pomogą w nawiązywaniu kontaktów oraz prowadzeniu dialogu i negocjacji z inwestorami (m.in. pod kątem biznesowego savoir-vire i różnic kulturowych w kontaktach z inwestorem), a także pomogą w przygotowaniu się do wizyty inwestora.

W ramach festiwalu odbędzie się konkurs na najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu terytorialnego PRO Warmia i Mazury 2014. Główną ideą przedsięwzięcia jest podnoszenie standardów działań marketingowych oraz upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych praktyk komunikacji marketingowej, prowadzonej przez samorządy regionu.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem imprezy jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Festiwal jest organizowany w ramach projektu ,,Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+”, finansowanego ze środków Regionalnego Prograu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

Więcej informacji na temat festiwalu znajdziecie Państwo na stronie www.festiwalpromocji.pl.

Zagłosuj w wyborach samorządowych KAŻDY POWÓD JEST WAŻNY!

Już za kilka dni wybory samorządowe. Pamiętaj, że każdy powód, aby iść do urny wyborczej i zagłosować jest ważny.

Wybierane przez Ciebie władze gminy, powiatu i województwa decydują w sprawach, na których Ci zależy, np. o szkołach i przedszkolach, przychodniach i szpitalach, drogach, bezpieczeństwie w twojej okolicy, domach kultury, bibliotekach i muzeach.

Nie pozwól, by inni decydowali za Ciebie. Przyłącz się do akcji KAŻDY POWÓD JEST WAŻNY, której pomysłodawcą i organizatorem jest koalicja organizacji pozarządowych Masz Głos, Masz Wybór.

Więcej informacji na stronie internetowej Masz Głos Masz Wybór.

“Bieg Niepodległosci w Piszu”

Zachęcam wszystkich mieszkańców powiatu piskiego do wzięcia udziału w biegu ulicami miasta “Niepodlegli Biegają”. Do pokonania będzie ok. 3,5 km (zaliczając wszystkie cztery piskie ronda). Bieg będzie rekreacyjny, zwartą grupą. Każdy kto pokona wyznaczona trasę otrzyma pamiątkowy medal. Zbiórka biegaczy o godz. 11.00 w centrum Pisza.

X Gala Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki

Dziś w Orzyszu od godz. 19 trwa Gala X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki. Trwa wręczanie nagród laureatom. W programie jeszcze: prezentacja wierszy i recital Mirosława Czyżykiewicza. Jestem dumna, że w powiecie piskim odbywają się konkursy poetyckie o randze krajowej. W czerwcu br. w przepięknej Leśniczówce Pranie odbył się X Konkurs Recytatorski im. K.I. Gałczyńskiego “O Złote Pióro Watermana”. Dziś poetycko świętujemy w Orzyszu.

Konkurs dla przedsiębiorców – dotacje inwestycyjne

Zachęcam mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do zapoznania się z naporem wniosków ogłoszonym przez Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego w ramach konkursu nr 02/14/1.1.7 z zakresu : Osi Priorytetowej – 1 – Przedsiębiorczość. Do wsparcia przewidziane są następujące typy projektów: dotacje na nowe inwestycje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców ukierunkowane na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez adaptację i ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz zmiany organizacyjne / procesowe lub produktowe.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami konkursowymi na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

“Mazury za pół ceny”

To już kolejny rok akcji “Mazury za pół ceny”. Pracowałam nad projektem w pierwszym i drugim roku “promocji”. Cieszy mnie, że przedsięwzięcie jest kontynuowane. Nasze Mazury są piękne i atrakcyjne również jesienią i zimą. Zachęcajmy do włączania się do akcji i promujmy Mazury!
IMG_48570905821748

Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu

16 października w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu gościł Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej prof. UW dr hab. Jacek Męcina. Pan Minister spotkał się z dyrekcją i pracownikami. Była to okazja do wymiany doświadczeń związanych ze zmieniona ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Spotkanie było merytoryczne i przebiegało w miłej atmosferze.