OTWARCIE ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BARTOSZYCACH

W dniu dzisiejszym miała miejsce uroczystość otwarcia Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach. Jeszcze raz składam wyrazy uznania wszystkim, którzy pracą zawodową i społeczną przyczynili się do utworzenia Zakładu. To dzięki Państwa zaangażowaniu osoby z niepełnosprawnością mają możliwość podjęcia zatrudnienia.

Niezmiernie cieszy fakt, iż Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych odpowiadając na  potrzeby  społeczne, przy współpracy z Gminą Bartoszyce i Powiatem Bartoszyckim, podjęło się utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej. Całe przedsięwzięcie to wielka zasługa członków Stowarzyszenia na czele z Panią przewodniczącą oraz lokalnymi władzami samorządowymi.

Zakład Aktywności Zawodowej w Bartoszycach jest jednym z siedmiu zakładów funkcjonujących na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego i zatrudnia 35 osób, w tym 25 pracowników z niepełnosprawnością.

Z okazji otwarcia, wszystkim pracownikom Zakładu życzę jak najlepszej atmosfery w pracy, zadowolenia z aktywności zawodowej oraz dobrego zdrowia, życiowej energii i osobistej pomyślności.