25 Europejskie Dni Dziedzictwa.

25 Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się pod hasłem “Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu”. Koordynatorem wydarzenia jest Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. W br. zwracamy uwagę na ukształtowaną historycznie przestrzeń, zawierającą wytwory cywilizacji oraz wyjątkowe walory przyrodnicze Warmii i Mazur. Zachęcam do uczestnictwa w ciekawych, bezpłatnych wydarzeniach. www.edd.nid.pl