2,5 miliona zł na “Budowę warsztatów szkolnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu …”

Powiat piski pozyskał z samorządu województwa ponad 2,5 miliona zł na “Budowę warsztatów szkolnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu …” Całkowity koszt inwestycji to 3.125.000 zł. Gratuluję!