Pisz i Orzysz :)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu pozyskał środki na pomoc swoim podopiecznym. Gratuluję! 18.08.2017 r. przekazałam umowę dotacyjną zastępcy burmistrza Pisza. W wojskowej stolicy Polski – Orzyszu trzydniowe święto – Orzyskie Dni Święta Wojska Polskiego .