70 – LECIE PTTK

Warmińsko – Mazurski Odział PTTK w Olsztynie świętował 70 – lecie istnienia. Już tyle lat oddział przybliża i popularyzuje historię Polski oraz Warmii i Mazur, rozwija i rozpowszechnia krajoznawstwo oraz turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach – od turystyki pieszej, poprzez kajakową, żeglarską, rowerową. Na trenie naszego województwa pod opieką Oddziału znajduje się około 2000 km oznakowanych szlaków turystycznych! Składam gratulacje, podziękowania i życzę dalszych sukcesów oraz pomnażania korzyści dla regionu płynących z aktywności turystycznej!