76 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Biała Piska. Uroczystości związane z 76 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Była to okazja do uczczenia tych, którzy polegli za naszą wolność. To też chwila na refleksję. Czym jest patriotyzm, czy pamiętamy i doceniamy pokój.