BADANIA W KIERUNKU RAKA TRZUSTKI U CUKRZYKÓW

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie rozpoczął program badań, który ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa wykrycia bezobjawowego raka trzustki u chorych ze świeżo rozpoznaną cukrzycą.

Program skierowany jest do osób powyżej 50 roku życia, których masa ciała zmniejszyła się o ponad 2 kg w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

http://www.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/5165-bezplatne-badania-w-kierunku-raka-trzustki