BEZPŁATNE SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW ŚRODKÓW UE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów środków UE.
Podczas spotkań ekspert z Wojewódzkiego Funduszu zaprezentuje aktualnie ogłoszone konkursy z Osi 4 i 5 RPO WiM 2014-2020.
Elbląg – 18.02.2016r.
Olsztyn – 22.02.2016r.
Ełk – 25.02.2016r.

http://wfosigw.olsztyn.pl/