DNI ORZYSZA ORAZ PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO

19 czerwca odbyło się otwarcie Dni Orzysza. Uroczystości rozpoczęły się wieczorną mszą święta. Po oficjalnym otwarciu dni miasta, został podpisany list intencyjny pomiędzy marszałkami województw: podlaskiego – reprezentowanego przez wicemarszałka Bogdana Dyjuk i warmińsko – mazurskiego, które reprezentowałam ja. Podpisany list intencyjny jest wyrazem woli podjęcia współpracy dotyczącej wspólnej promocji gospodarczej i turystycznej. Województwo podlaskie, to tak jak warmińsko – mazurskie Polska Wschodnia – regiony o ogromnym potencjale, nastawione na rozwój. Łączą nas wspólne priorytety. Mieszkańcy Województwa Podlaskiego to również potencjalni klienci naszego Lotniska w Szymanach (które będzie funkcjonować już w pierwszych miesiącach 2016 r.). Płaszczyzn i możliwości współpracy jest wiele. Jeszcze dużo dobrego przed nami. Zostało zawarte również porozumienie pomiędzy gminą Orzysz, reprezentowaną przez Burmistrza Orzysza Zbigniewa Włodkowskiego i burmistrzem Sokółki Ewą Kulikowska. Partnerskie samorządy będą aplikować wspólnie o środki unijne i realizować wspólnie projekty. Władze Orzysza i mieszkańcy gminy kolejny raz mogą byc dumni z obranego kierunku działania, doskonałej organizacji, bogatego i różnorodnego programu i frekwencji.