Dostosowania internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Kolejna inwestycja służąca osobom niepełnosprawnym z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego . Starosta węgorzewski Halina Faj wraz z wicestarostą Krzysztofem Kołaszewskim podpisali dziś umowę o dofinansowanie dostosowania internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do potrzeb osób z niepełnosprawnością .