DOTACJE DLA KONSORCJÓW NA PRODUKTY SIECIOWE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Szczegóły w linku.

https://wrota.warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/6730-dotacje-dla-konsorcjow-msp-na-tworzenie-sieciowych-produktow-w-polsce-wschodniej