DOTACJE NA EKO – PROJEKTY. DOFINANSOWANIE DO 100%

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął nowy program priorytetowy, skierowany do osób indywidualnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Będzie można uzyskać dotację, pokrywającą całość kosztów przedsięwzięcia.

„Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju” – to nazwa nowego programu priorytetowego, który ma za zadanie poprawę w skali lokalnej stanu środowiska naturalnego, przy zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Budżet na realizację programu ustalono na poziomie 25 mln zł.

Więcej informacji na stronie:

http://www.warmia.mazury.pl/srodowisko/231-aktualnosci/5321-dotacje-na-eko-projekty