GALA ARCHITEKTURY PROWINCJONALNEJ *****S I BUDOWNICTWA

12 lutego 2015 roku w Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie odbyła się Gala Architektury Prowincjonalnej i Budownictwa Regionu Warmii i Mazur, zorganizowana przez Warmińsko – Mazurską Okręgową Izbę Architektów RP oraz Warmińsko – Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa RP. Podczas uroczystości wyłoniono najlepsze projekty wykonane i zrealizowane przez wielobranżowe zespoły projektowe i firmy budowlane regionu Warmii i Mazur.

Kapituła złożona z architektów i inżynierów przyznała złote, srebrne i brązowe „Baby z Olsztyna” autorom najciekawszych projektów z regionu.

Wyróżnienia w dwóch kategoriach otrzymał architekt Piotr Olszak z Pisza.

Gratuluję wyróżnionym i dziękuję za upiększanie krajobrazu architektonicznego Warmii i Mazur.