II Barczewski Eko-Festyn Parafialny.

W ramach festynu zebrano ponad pół tony nakrętek. Dziękuję Organizatorom za promowanie ekologii. Segregowanie śmieci jest pięknym gestem, dzięki którym dłużej będziemy mogli cieszyć się naszym pięknym regionem.