INAUGURACJA ROKU – PISKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Piskim Uniwersytecie III Wieku. Grono słuchaczy w tym roku powiększyło się o ponad 30 nowych osób. Miło było patrzeć na uśmiechy studentów 🙂 Cieszę się, że uniwersytet pozwala rozwijać pasje i zainteresowania. Twórczego, dobrego roku! 🙂