Inauguracja XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem “Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”.

Słowami Seneki Młodszego: “Jeśli chcesz być kochany, kochaj sam”. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wspiera rodziny z naszego regionu. Karta dużej rodziny, wsparcie rodziny w ramach RPO – Oś 11, działania związane z profilaktyką zdrowotną, aktywnością zawodową, fizyczną i kulturalną.