Jubileusz 25 – lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku

“To, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić”

-Lewis Carroll

Dnia 4 marca 2015 roku odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 25 – lecia powstania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku. Spotkanie było okazją do podziękowań za odpowiedzialną misję, którą pełnią wszyscy pracownicy instytucji.