Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020

Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020 – jako członek komitetu zgłosiłam uwagę do kryteriów Poddziałania 1.3.1 tj. inkubowanie przedsiębiorstw (bezpłatny lokal, bezpłatna opieka prawna i finansowa, mentoring w miejscu udzielanej pomocy). Planowane wsparcie dla nowo powstałych firm miałoby się skupić w Ełku, Olsztynie i Elblągu – w ramach istniejących Parków Naukowo – Technologicznych i Inkubatorów Przedsiębiorczości. Zwróciłam uwagę, iż skupiając się tylko na tych trzech ośrodkach, pogłębiamy dysproporcje gospodarcze pomiędzy tymi ośrodkami a biedniejszymi powiatami/miastami naszego województwa. Dzięki temu wprowadzone zostało dodatkowe kryterium – “Poziom bezrobocia w powiecie, na obszarze którego świadczone będą usługi inkubacji”. Powiaty o wysokiej stopie bezrobocia to miasta o mniejszej ilości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wspieranie nowych, innowacyjnych działalności gospodarczych na tych terenach jest na wagę złota. Dzięki temu, wsparcie na starcie będzie możliwe zarówno w dużych ośrodkach jak i małych gminach.