Konferencja “Ekonomia społeczna w turystyce Warmii i Mazur”.

Turystyka integruje rożne obszary gospodarki i życia społecznego. Na konferecji  “Ekonomia społeczna w turystyce Warmii i Mazur” zainicjowaliśmy dyskusję na temat szerszego włączenia podmiotów ekonomii społecznej w działania na rzecz rozwoju turystyki Warmii i Mazur. Mamy dobre wzorce innych turystycznych regionów w Europie, które z powodzeniem możemy przenosić na nasze województwo. W obecnym RPO na rozwój ekonomii społecznej przeznaczyliśmy ponad 23 mln euro, co ma przyczynić się do powstania co najmniej 570 nowych miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych. W tej kwocie mieszczą się środki na dotacje i wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych, usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe.