Konferencja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim – internacjonalizacji MŚP.

25 sierpnia 2016 roku na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim odbyła się konferencja pt. „Internacjonalizacja MŚP – eksport usług i towarów na rynki wschodnie”. Firmy z naszego województwa generują tylko 1,8 % krajowego eksportu. Aby ten wskaźnik poprawić w ramach RPO WiM 2014-2020 przewidzieliśmy środki na projekty mające na celu przygotowanie oferty produktowo – usługowej regionalnych firm do potrzeb internacjonalizacji . Projekty w ramach działania 1.4.4 obejmować będą wydatki ( w tym infrastrukturalne) związane z dostosowaniem m.in. procesów/ produktów/usług/systemu dystrybucji itp. do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności .

14045635_1742410292677610_5057116560807230015_n 14055181_1742410279344278_2385959838333808385_n 14068098_1742410372677602_5239517600264572613_n 14089095_1742410282677611_5170477398752022834_n 14095741_1742410382677601_1046256852590804612_n 14102675_1742410376010935_1116852256479071835_n 14117717_1742410299344276_4353645220653991251_n