KONFERENCJA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU WARMII I MAZUR

15 czerwca br. odbyła się Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur, w której było mi niezwykle miło uczestniczyć. Aktywność i samorealizacja to bardzo ważne elementy w życiu osób w wieku emerytalnym. Słowa uznania kieruję do wszystkich zaangażowanych w tworzenie pięknej idei Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wspaniałe jest to, iż człowiek uczy się przez całe życie oraz uczestniczy w świecie nauki i kultury.

Gratuluję Państwu pasji oraz życzę siły do działania!